Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2040

Kyrönjoen varrella sijaitseva Vähäkyrö on ollut jo rautakaudella asuttu viljelysseutu. Vähäkyrö liittyi osaksi Vaasan kaupunkia vuonna 2013. Vähänkyrön kirkonseudun edellinen osayleiskaava on vuodelta 1999. Yleiskaavatilanteen päivitykselle onkin näiden muuttuneiden olosuhteiden myötä selkeä tarve.

Yleiskaavan tarkoituksena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sovittaa yhteen eri toimintoja suunnittelualueella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Astuessaan voimaan se korvaa Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2020 kokonaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 3.9.2018. Kaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vaiheet

  1. Vireille

    3.6.2014

  2. Luonnos

    2.6.-2.7.2015

  3. Ehdotus

    16.10.-16.11.2017