Ohita valikko
Nuoret

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu

Viime vuonna saimme kirsikkapuiston − Mikä pieni unelma ympäristössäsi kaipaa toteutusta?
Vaasan kaupungilla on varattu asukkaiden ideoiden toteutukseen 5000€ osallistuvan budjetoinnin kokeilun kautta. Kokeilun tarkoituksena on osallistaa kaupunkilaisia oman ympäristönsä kehittämiseen, nostaa esiin tapoja mihin julkisia varoja voidaan käyttää.

Syntymäpäivälahja Vaasalaisille

Kokeilu järjestetään ketterästi, sillä hakemuksia saa lähettää 29.9. saakka ja voittaneet hankkeet julkisteetaan Vaasan syntymäpäivänä 2.10. Tarkoitus on, että määrärahat ehditään käyttää syksyn aikana.

Hakemuksen voi lähettää yksityinen henkilö, kaveriporukka, saman kadun asukkaat tai yhdistykset. Ideat lähetetään nettilomakkeella, jossa kerrotaan idea ja sen toteutuspaikka, sekä hahmotellaan kevyesti toteutuksen kustannuksia. Lisäksi hakijalta tiedustellaan, miten ehdotus parantaa vaasalaisten elämää tai tekee vaasalaiset onnelliseksi. Ehdotuksen kustannusarvio voi olla mitä vain 1-5000€ välillä.

Saapuneet ehdotuksen käsitellään toimikunnassa, joka valitsee niistä yhden tai useamman toteutukseen. Voittajat julkistetaan Vaasan syntymäpäivänä 2.10., ja idean toteutusta seurataan Vaasan sosiaalisen median kanavissa.

Vinkkejä ideaan:

  • Arvioi kustannuksia, joita tulee materiaalihankinnoista, laitevuokrista jne.
  • Tarvitseeko jokin osa toteutuksesta talkoita tai voiko toteutukseen osallistua kaupunkilaiset vai ammattilaiselta ostettua työtä.
  • Kaupungin toimialojen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, jolloin välineiden kulut menevät yksiköiden kautta, ja myös ohjausta ja henkilökunnan kohtuullisia työtunteja toteutukseen saa kaupungilta ilman kustannuksia.

Lisätietoja: