Ohita valikko
Lohdutus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistysavustukset

Myönnämme avustuksia kerran vuodessa paikallisille sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille sekä eläkeläisyhdistyksille. Avustusten tavoitteena on tukea monipuolisesti esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä.

Yhdistysavustuksia myönnetään vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, vertaistuen antamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen.

Kohderyhmät:
a. tukea tarvitsevat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet
b. ikäihmiset
c. vammaiset
d. eri potilasryhmät
e. eläkeläisyhdistykset

Lisätietoja kohdista a-d antaa: koordinaattori Anne Kemppainen, puh 040 663 0266

Lisätietoja kohdasta e: vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen puh. 040 197 8216

Avustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2021.

Hakemusten toimittaminen

Vaasan kaupungin avustusten hakuaika ja hakutapa muuttuvat vuodesta 2021 alkaen. Avustusten uusi hakuaika on 1.3.-31.3.2021 ja hakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400. Näiden palvelupisteiden lisäksi yli 65-vuotiaat vaasalaiset saavat apua hakemuksen tekemiseen Ikäkeskuksen nettipiste Senjorista (vain ajanvarauksella, puh 040 559 5298).

Ohjeet

Yhdistykset ja yhdistysten edustajat voivat rekisteröityä sähköiseen avustusjärjestelmään jo ennen hakuaikaa. Ohje rekisteröitymiseen.

Rekisteröitymiseen tarvitset:

 • omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • omat yhteystiedot
 • yhdistyksen tiedot (mm. virallinen nimi, kotipaikka, rekisterinumero, rekisteröintivuosi)

Ohje avustuksen hakemiseen – Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhdistysavustukset.

Yleiset myöntöperusteet

 • avustuksen toiminnallinen peruste lähtee laista tai asetuksesta tai kaupungin strategisista tavoitteista
 • myönnettäessä avustuksia lahjoitusrahastoista, on perusteena rahastojen säännöt
 • samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi toimielin
 • avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhdistyksille ja yhteisöille siltä osin, kuin toiminta kohdistuu Vaasan kaupungin asukkaisiin
 • avustusta ei saa ilman erityistä syytä myöntää yhteisölle, joka avustusta hakiessaan ei ole toiminut vähintään täyttä toimintavuotta
 • avustusta ei myönnetä poliittiseen puoluetoimintaan – jos avustuksen myöntämisperusteissa sitoudutaan jatkuvaan toiminnan tukemiseen, tulee harkita erillisen sopimuksen tekemistä tai edustajan nimeämistä yhteisön hallintoon

Yleisavustuksen myöntämisessä huomioitavat kriteerit

1. Toiminnan laajuus ja laatu

 • jäsenten määrä
 • toimintaan aktiivisesti osallistuvien henkilöiden määrä vuoden aikana
 • toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
 • aktiivisuus yhteisten järjestötapahtumien järjestelyissä
 • tiedotuksen aktiivisuus
 • toiminnan jatkuvuus

 

2. Toiminnan tavoitteiden yhteensopivuus kaupungin strategian kanssa

 • terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävien elämäntapojen edistäminen
 • järjestöllä on kaupungin omaa toimintaa ja palvelutuotantoa tukeva ja täydentävä rooli
 • kestävä kehitys
 • tasa-arvon edistäminen
 • osallisuus edistäminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy

 

3. Avustuksen tarve ja toiminnan muu/ulkopuolinen rahoitus

 • kaupungin avustuksen tarpeellisuus suhteessa toiminnan tarpeellisuuteen
 • yhdistyksen muu rahoitus jäsenmaksujen lisäksi
 • tulorakenteen monipuolisuus, kaupungin avustuksen osuus tuloista

 

4. Yhteistyö ja vuorovaikutus

 • Järjestön aktiivisuus yhteistyön kehittämisessä
 • toiminnasta viestiminen
 • yhteistyötahot, yhteistyömuodot ja kumppanuudet
Yhteystiedot

Ota yhteyttä