Ohita valikko
Nuoret puistossa kirjojen kanssa

Vaasa lukuina

Vaasan kaupungin tilasto- ja tietotuotannossa keskitymme kaupunkistrategian mukaisen tiedon, tilastojen ja niihin pohjautuvien analyysien tuottamiseen.

Faktaa Vaasasta

14. suurin kaupunki Suomessa!

  • Meitä vaasalaisia oli viime vuoden lopulla 67 636 (31.12.2019)
  • Meitä oli 84 enemmän vuonna 2019 kuin edellisenä vuonna,
  • 68% meistä puhuu äidinkielenään suomea, 23% puhuu ruotsia ja 9% puhuu muita kieliä äidinkielenään (2018).

Innokkaita opiskelijoita

  • 75 % meistä on vähintään toisen asteen tutkinto,
  • Liki joka viides kadulla vastaan tuleva on korkeakouluopiskelija,
  • Vaasa on koti viidelle korkeakoululle.

Työteliästä porukkaa

  • Työllisyysasteemme oli 2018 71,8 %. Työllisyysaste on Suomen 20. suurimman kaupungin joukossa sijalla 6.
  • Työpaikkoja meillä on 36 635 niinpä työpaikkaomavaraisuutemme on huikeat 124,6 %.

Uutta rakentavaa

  • Viime vuonna rakensimme 418 uutta kotia, joista 110 oli omakotitaloja, 42 rivitaloa ja 266 oli kerrostalossa.

Uusinta tietoa Vaasasta

Nettisivuilla julkaisemamme tiedot perustuvat tuoreeseen tietoon, jonka lähteenä käytämme vain luotettavia lähteitä, kuten Tilastokeskuksen tilastoja. Tärkeimmät seurannan kohteemme ovat väestönkehitys, työllisyys, työttömyys ja elinkeinoelämään muutoin vaikuttavat tekijät.

Kuntien avainluvut (Vaasa)

Väestö

Väestönkehityksen seurantaa tehdään sekä kuukausi- että vuositasolla.

Kuukausittain ilmestyvässä ennakkoväkilukuraportissa julkaistaan ennakkotietoja edellisen kuukauden väestönkehityksestä. Vertailukohteina raportissa käytetään edellisen vuoden, Vaasan seudun kuntien ja Suomen 21 suurimman kaupungin tietoja. Tyypillisesti useat opiskelijat löytävät kesäksi töitä muualta ja väkiluku laskee hetkellisesti. Tämän vuoksi kesä- ja heinäkuussa raporttia ei julkaista. 

Ennakkoväkiluku 10-2019

Väestö-raportti puolestaan on katsaus edellisen vuoden väestötietoihin. Raportissa vertaillaan Vaasan väestönkehitystä Suomen 25 suurimman kaupungin joukossa, perehdytään väestön ikään, äidinkieliin ja kansalaisuuksiin. Raportin lopussa on myös lyhyt katsaus Vaasan kaupunginosien väestönkehityksestä.

Väesto 2000-2018

 

Työ

Työllisyydellä, työttömyydellä ja työpaikoilla on merkittävä vaikutus alueen väestönkehitykseen. Kaupunkistrategiassamme olemme asettaneetkin tavoitteeksemme saavuttaa 75% työllisyysasteen. Työhön liittyvissä raporteissamme seuraamme kuukausittain työttömyyskehitystä Vaasassa ja Vaasan seudulla, työllisyyttä ja työpaikkoja sekä suurimpia työnantajia seuraamme vuositasolla.

Työttömyysraportti 10-2019

Vaasan suurimmat työnantajat

Asuminen

Asuminen on Vaasassa edullisempaa kuin monessa muussa suuressa kaupungissa, koska asuntojen hinnat ovat täällä alhaisemmat. Vaasassa rivi- ja kerrostaloasuntojen keskineliöhinta on alhaisempi kuin vertailukaupungeissa. Kun sitä verrataan tuloihin, voidaan havaita, että täällä rahaa jää myös elämiseen.

Asuntojen hinnat ja asuntokaupat

Vaasaan rakennettavista asunnoista suurin osa on kerrostaloja. Viimeisen 30 vuoden aikana rakennetuista asunnoista noin 60 prosenttia on kerrostaloja. Kaikkien asuntomuotojen vuosituotanto on ollut saman ajanjakson aikana yli 420 asuntoa per vuosi, kerrostalojen määrän ollessa noin 260 vuosittain. Yhteensä asuntoja on valmistunut 30 vuoden aikana noin 13 200.

Tietoa taskuun

Kokoamme vuosittain tärkeimmät luvut ja tiedot Vaasan kaupungista Tietoa taskuun -julkaisuun.

Tietoa taskuun 2019

Yleisesite

Virtuaalikierros Vaasassa

Ota yhteyttä