Hallintopalveluiden tehtävänä on:

  • kehittää asukkaille tarjottavia palveluita
  • tarjota asukkaille yleishallinnon neuvontaa ja opastusta
  • kehittää sähköistä asiointia asukkaiden asioinnin parantamiseksi
  • informoida asukkaita heitä koskevista päätöksistä ja ajankohtaisista asioista
  • vastata kaupunginvaltuuston ja –hallituksen ja sen jaostojen sekä kaupungin ylimmän viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon sekä kaupungin johtoa avustavien asiantuntijoiden sihteeripalveluista ja toimialansa valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä
  • huolehtia kaupungin hallinnolle keskitetysti tuotettavien yleishallinnon, viestinnän, tietohallinnon ja päätöksenteon tuen palveluista ja kaupunkilaisille tarjottavien yhteispalveluiden järjestämisestä
  • vastata päätöksenteon, hyvän hallintotavan ja hallinnon sääntöjen kokonaisuudesta
  • vastata hallinnon kehittämisestä