Ohita valikko

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut johtaa kaupungin strategian ja henkilöstöohjelman mukaisesti kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja tukee johtoa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstöpalvelut on osa keskushallintoa.

Ydintehtävä

Henkilöstöpalveluiden ydintehtävänä on huolehtia Vaasan kaupungin henkilöstön:
• rekrytoinnista
• henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
• palkka- ja palvelussuhdeneuvonnasta
• työsuojelutoiminnasta
• yhteistoiminta-asioista
• työllisyyden edistämisestä (palkkatukityöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta)
• sekä työyhteisöviestinnästä yhdessä kaupungin viestintäpalveluiden kanssa.

 

 

 

Henkilöstöraportit

Palkka-asiat

Palkka-asioita hoitaa MicoBotnia Oy. Ota yhteyttä sähköpostilla palkat.vaasa@micobotnia.fi tai puhelimitse +358 (0)20 619 8078

Ota yhteyttä