Ohita valikko

Sundomin aluetoimikunta

Kaupunginhallitus asettaa yhdessä koulun ja kylän kanssa Sundomin aluetoimikunnan.

Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2017 – 31.6. 2019

Puheenjohtaja: Marit Nilsson-Väre
Varapuheenjohtaja: Peter Finne
Esittelijä: Christina Knookala, Annika Snickars ja Marit Nilsson-Väre
Pöytäkirjanpitäjä: Jonna Lindqvist
Nuorisovaltuuston edustaja 2019 – 2020:

Kokouspäivät 2019

18.2.

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

 • Kaupunginhallitus asettaa yhdessä koulun/kylän kanssa Sundomin aluetoimikunnan.
  Aluetoimikunnan toiminta-alueena on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö.

Aluetoimikunnan kokoonpano

 1. kolme vanhempien edustajaa,
 2. koulun henkilöstön edustaja
 3. kolme muuta jäsentä
 4. puheenjohtaja
 5. sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,

yhteensä kahdeksan (8) alueella pysyvästi asuvaa henkilöä.

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Aluetoimikunnan tehtävät

 1. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
 2. kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
 3. kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
 4. vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 5. järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
 6. päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

 • Kaupunginhallitus asettaa yhdessä koulun/kylän kanssa Sundomin aluetoimikunnan.
  Aluetoimikunnan toiminta-alueena on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö.

Aluetoimikunnan kokoonpano

 1. kolme vanhempien edustajaa,
 2. koulun henkilöstön edustaja
 3. kolme muuta jäsentä
 4. puheenjohtaja
 5. sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,

yhteensä kahdeksan (8) alueella pysyvästi asuvaa henkilöä.

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisista jäsenistä aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Aluetoimikunnan tehtävät

 1. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
 2. kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
 3. kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
 4. vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 5. järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
 6. päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Sundomin aluelautakunta kokoontuu

maanantaisin klo 18.00, osoitteessa Sundom Lärcenter, Sundomintie 13