Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

Jaosto on kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Marko Heinonen
Varapuheenjohtaja Helena Boucht-Lindeman
Esittelijät Tomas Häyry, Christina Knookala, Jukka Kentala, Markku Järvelä ja Päivi Korkealaakso.
Pöytäkirjanpitäjä Marjo Mäki-Krekola
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät syksyllä 2020

 • elokuu 25.8.
  syyskuu 29.9.
  marraskuu 3.11.
  joulukuu 8.12.

Kokouspäivät keväällä 2020
tammikuu 14.1.
helmikuu 18.2.
maaliskuu 17.3.
huhtikuu 14.4.
toukokuu 12.5.
kesäkuu 16.6.

Kokouspäivät keväällä 2021 (tiistaisin)
tammikuu 19.1.
helmikuu 23.2.
maaliskuu 30.3.
toukokuu 4.5.
kesäkuu 15.6.

Kokouspäivät syksyllä 2021
elokuu 17.8.
syyskuu 21.9.
marrakuu 2.11.
joulukuu 8.12. (keskiviikko)

Jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana tiistaina.

Tietoa Kaupunginhallituksen suunnittelujaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoissa on seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsenistään tai varajäsenistään toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
  Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaostojen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • Vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä.
  Päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta.
  Suunnittelujaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola
  p. 040 487 9194
  s-posti: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Tietoa Kaupunginhallituksen suunnittelujaostosta

Jaoston kokoonpano

 • Jaostoissa on seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsenistään tai varajäsenistään toimikaudekseen valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
  Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaostojen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaoston tehtävät

 • Vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä.
  Päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta.
  Suunnittelujaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola
  p. 040 487 9194
  s-posti: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto kokoontuu

tiistaisin klo 16.15, osoite Raastuvankatu 33 A, hallintotalo.