Ohita valikko

2018 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Lokakuu 8.10.

  • neljä valtuustoaloitetta

Kielikurssien järjestäminen valtuutetuille ja hallintokuntien valmistelijoille.
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Lasten hyvinvointia edistävä perhetyöntekijä varhaiskasvatukseen.
valtuutettu Päivi Moisio (VAS):  valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen

Avohakkuista luopuminen kuntametsien hoidossa Vaasassa.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen maksujen perimättä jättäminen.
valtuutettu Maria Tolppanen (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Syyskuu 3.9.

  • neljä valtuustoalotetta

Sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittaminen Vaasassa.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR):  valmistelija vs. talousjohtaja Jari Karjalainen.

Vaasaan Fat Lab (fabrication laboratory), määränpäänä olla tulevaisuudessa Fab City
valtuutettu Anneli Lehto (VAS): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Sakkomaksut aktiivitoiminnaksi.
SDP:n valtuustoryhmä: valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Valtuustoaloite kotouttamisen koordinaation järjestämisestä Vaasan kaupungissa.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR), valtuutettu Aino Akinyemi (VAS) ja varavaltuutettu Marianne Waltermann (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Kesäkuu 11.6.

  • kaksi valtuustoalotetta

Työnohjaajakoulutuksen aloittaminen valitsemalla kaupungin henkilöstöstä kiinnostuneiden koulutettavien ryhmä.
valtuutettu Harri Moisio (VAS):  valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Ulkopuolinen konsultti selvittämään kasvavien irtisanoutumislukujen todelliset syyt.
valtuutettu Tomi Kaunismäki (KD): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Toukokuu 14.5.

  • kaksi valtuustoalotetta

Vaasa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Henkilöstömitoitukseen sitoutuminen sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueella.
valtuutettu Aino Akinyemi (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Huhtikuu 23.4.

  • yksi (1) valtuustoaloite

Poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaaminen ja osallisuuden edistäminen.
valtuutettu Emine Ehrström (VIHR): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Maaliskuu 19.3.

  • kymmenen valtuustoalotetta

Vaasan kaupungin työntekijöiden kuuleminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen työntekijäraadin avulla.
valtuutettu Päivi Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

#MeToo: Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Vaasan Rudolf Steiner-koulun vetovoimaisuuden lisääminen.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Tutkitaan mahdollisuutta aloittaa syrjäytymistä ehkäisevä Ankkuri-toiminta Vaasassa.
valtuutettu Anne-Marie Viinamäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasan kaupunki lanseeraa huumeidenvastaisen kampanjan koteihin.
valtuutettu Anne-Marie Viinamäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Esikouluikäisten ja alkuopetusikäisten vanhemmille suunnatun neuvolatoiminnan käynnistäminen.
valtuutettu Laura Linna-Välimäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisy Vaasan kaupungissa.
valtuutettu Laura Ala-Kokko (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Harrastuskalastuksen huomioiminen Vaasassa.
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Valtuuston työskentelyn tehostaminen.
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Helmikuussa 12.2.

  • viisi valtuustoalotetta

Puistoluisteluradan perustaminen.
valtuutettu Anneli Lehto (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Neuvontapalvelu Welcome Officen kehittämisen mahdollistaminen.
valtuutettu Aino Akinyemi (VAS): valmistelija vs. hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.

Vaasaan malli, jossa nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä.
valtuutettu Filip Slotte (RKP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Kevyen liikenteen väylä Söderfjärdenintielle.
valtuutettu Per Hellman (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Pysäköinti maksuttomaksi Vaasan keskusta-alueella arkisin klo 15 jälkeen ja lauantaisin klo 11 jälkeen.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi