Ohita valikko

2018 valtuustoaloitteet

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Lokakuun 8.10.
neljä (4) valtuustoaloitetta

Kielikurssien järjestäminen valtuutetuille ja hallintokuntien valmistelijoille.
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Lasten hyvinvointia edistävä perhetyöntekijä varhaiskasvatukseen.
valtuutettu Päivi Moisio (VAS):  valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen

Avohakkuista luopuminen kuntametsien hoidossa Vaasassa.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen maksujen perimättä jättäminen.
valtuutettu Maria Tolppanen (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Syyskuussa 3.9.
neljä (4) valtuustoalotetta

Sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittaminen Vaasassa.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR):  valmistelija vs. talousjohtaja Jari Karjalainen.

Vaasaan Fat Lab (fabrication laboratory), määränpäänä olla tulevaisuudessa Fab City
valtuutettu Anneli Lehto (VAS): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Sakkomaksut aktiivitoiminnaksi.
SDP:n valtuustoryhmä: valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Valtuustoaloite kotouttamisen koordinaation järjestämisestä Vaasan kaupungissa.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR), valtuutettu Aino Akinyemi (VAS) ja varavaltuutettu Marianne Waltermann (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Kesäkuussa 11.6.
kaksi (2) valtuustoalotetta

Työnohjaajakoulutuksen aloittaminen valitsemalla kaupungin henkilöstöstä kiinnostuneiden koulutettavien ryhmä.
valtuutettu Harri Moisio (VAS):  valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Ulkopuolinen konsultti selvittämään kasvavien irtisanoutumislukujen todelliset syyt.
valtuutettu Tomi Kaunismäki (KD): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

Toukokuussa 14.5.
kaksi (2) valtuustoalotetta

Vaasa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Henkilöstömitoitukseen sitoutuminen sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueella.
valtuutettu Aino Akinyemi (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Huhtikuussa 23.4.
yksi (1) valtuustoaloite

Poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaaminen ja osallisuuden edistäminen.
valtuutettu Emine Ehrström (VIHR): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Maaliskuussa 19.3.
kymmenen (10) valtuustoalotetta

Vaasan kaupungin työntekijöiden kuuleminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen työntekijäraadin avulla.
valtuutettu Päivi Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto.

#MeToo: Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Vaasan Rudolf Steiner-koulun vetovoimaisuuden lisääminen.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Tutkitaan mahdollisuutta aloittaa syrjäytymistä ehkäisevä Ankkuri-toiminta Vaasassa.
valtuutettu Anne-Marie Viinamäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasan kaupunki lanseeraa huumeidenvastaisen kampanjan koteihin.
valtuutettu Anne-Marie Viinamäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Esikouluikäisten ja alkuopetusikäisten vanhemmille suunnatun neuvolatoiminnan käynnistäminen.
valtuutettu Laura Linna-Välimäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisy Vaasan kaupungissa.
valtuutettu Laura Ala-Kokko (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Harrastuskalastuksen huomioiminen Vaasassa.
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Valtuuston työskentelyn tehostaminen.
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Helmikuussa 12.2.
viisi (5) valtuustoalotetta

Puistoluisteluradan perustaminen.
valtuutettu Anneli Lehto (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Neuvontapalvelu Welcome Officen kehittämisen mahdollistaminen.
valtuutettu Aino Akinyemi (VAS): valmistelija vs. hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.

Vaasaan malli, jossa nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä.
valtuutettu Filip Slotte (RKP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Kevyen liikenteen väylä Söderfjärdenintielle.
valtuutettu Per Hellman (SDP): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Pysäköinti maksuttomaksi Vaasan keskusta-alueella arkisin klo 15 jälkeen ja lauantaisin klo 11 jälkeen.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola.

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
 1. kaupungin toimintaa ja
 2. hallintoa koskevista asioista.
 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
 • Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
 • Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
 • Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
 • Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
 • Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
 • Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
 1. kaupungin toimintaa ja
 2. hallintoa koskevista asioista.
 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
 • Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
 • Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
 • Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
 • Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
 • Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
 • Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A, postiosoite: PL 3, 65101 VAASA, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi