Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kårkulla kuntayhtymän valtuusto

Vaasan jäsenet valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Puheenjohtaja: Christer Rönnlund
I varapuheenjohtaja: Jonas Heikkilä
II varapuheenjohtaja: Inger Östergård
Valtuustokausi: 6.2017 – 31.12.2021

Tietoa Kårkulla kuntayhtymästä

Kårkulla kuntayhtymään kuuluvat Suomen kaikki 33 kaksikielistä kuntaa, Ahvenanmaan kuntia lukuunottamatta.
Vaasassa on yksi Kårkullan paikallisneuvoloista.

Kuntayhtymän kokoonpano

Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen mukaan

  1. kuntayhtymään valtuustoon valitaan kunnasta kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä, mikäli kunnan ruotsinkielisen väestön määrä kunnan kokonaisväestöstä on 8000 – 25000.
  2. Viimeisimmän virallisen tilaston mukaan (31.12.2017) ruotsinkielisten määrä Vaasan väestöstä on 15 395 (23 %).

Kuntayhtymän tehtävät

Kårkulla kuntayhtymän tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja kehitysvammaisille ja löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut, jotka mahdollistavat palvelunkäyttäjille itsenäisen ja merkityksellisen elämän sekä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

Lisätietoa

Yhteispalvelu Vaasa – Kansalaisinfo

Talous- ja omistajaohjaus

Tietoa Kårkulla kuntayhtymästä

Kårkulla kuntayhtymään kuuluvat Suomen kaikki 33 kaksikielistä kuntaa, Ahvenanmaan kuntia lukuunottamatta.
Vaasassa on yksi Kårkullan paikallisneuvoloista.

Kuntayhtymän kokoonpano

Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen mukaan

  1. kuntayhtymään valtuustoon valitaan kunnasta kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä, mikäli kunnan ruotsinkielisen väestön määrä kunnan kokonaisväestöstä on 8000 – 25000.
  2. Viimeisimmän virallisen tilaston mukaan (31.12.2017) ruotsinkielisten määrä Vaasan väestöstä on 15 395 (23 %).

Kuntayhtymän tehtävät

Kårkulla kuntayhtymän tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja kehitysvammaisille ja löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut, jotka mahdollistavat palvelunkäyttäjille itsenäisen ja merkityksellisen elämän sekä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

Lisätietoa

Yhteispalvelu Vaasa – Kansalaisinfo

Talous- ja omistajaohjaus