Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta on sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Thomas Öhman
Varapuheenjohtaja Marjatta Kiviranta
Esittelijät Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Kaupunginhallituksen edustaja Raija Kujanpää 1.6.2019 -31.5.2021
Nuorisovaltuuston jäsen Tara Korkiakoski 1.1.2019 – 31.12.2020
Nuorisovaltuuston varajäsen Alina Östergård 1.1.2019 – 31.12.2020
Pöytäkirjanpitäjä Tuula Hartman
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät syksyllä 2020

 • elokuu 25.8.
  syyskuu 8.9. kokous on peruttu, uusi talousarviokokous 22.9.
  lokakuu 13.10.
  marraskuu 10.11.
  joulukuu 15.12.
 • Kokouspäivät keväällä 2020: tammikuu 21.1., helmikuu 11.2., maaliskuu 24.3., huhtikuu 21.4., toukokuu 19.5. ja kesäkuu 9.6.

Tarvittaessa lautakunta kutsutaan koolle myös muina päivinä, jos tarvetta ilmenee.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.

Lautakunta huolehtii

 • kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
  toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
  niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 • Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain,
  erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
  Nimeää potilasasiamiehen.
  Toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
  Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
  Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.

Lautakunta huolehtii

 • kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
  toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
  niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 • Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain,
  erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
  Nimeää potilasasiamiehen.
  Toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
  Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
  Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Sosiaali- ja terveystoimen 1. kerroksen kokoustila Vöyrissä, Ruutikellarintie 4.