Ohita valikko

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta on sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Thomas Öhman
Varapuheenjohtaja Marjatta Kiviranta
Esittelijät Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Kaupunginhallituksen edustaja 1.8.2021 – 31.5.2023
Nuorisovaltuuston jäsen Elle Kukkula 1.1.2021 – 31.12.2022
Nuorisovaltuuston varajäsen Jesse Kurunsaari 1.1.2021 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Tuula Hartman
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2021

elokuu 31.8.
syyskuu 14.9.
lokakuu 19.10.
marraskuu 16.11.
joulukuu 14.12

tammikuu 26.1.
helmikuu 23.2.
maaliskuu 23.3.
huhtikuu 20.4.
toukokuu 18.5.
kesäkuu 15.6.

Tarvittaessa lautakunta kutsutaan koolle myös muina päivinä, jos tarvetta ilmenee.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.
  Valtuusto valitsee yksitoista (11) jäsentä ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta huolehtii

 • kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
  toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
  niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 • Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain,
  erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
  Nimeää potilasasiamiehen.
  Toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
  Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
  Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.
  Valtuusto valitsee yksitoista (11) jäsentä ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta huolehtii

 • kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
  toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
  niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 • Päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain,
  erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
  Nimeää potilasasiamiehen.
  Toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
  Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
  Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Sosiaali- ja terveystoimen 1. kerroksen kokoustila Vöyrissä, Ruutikellarintie 4.