Ohita valikko

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuluu sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen.

Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Thomas Öhman
Varapuheenjohtaja: Marjatta Kiviranta
Esittelijät: Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Kaupunginhallituksen edustaja 1.6.2019 -31.5.2021: Raija Kujanpää
Nuorisovaltuuston jäsen 1.1.2019 – 31.12.2020:
Nuorisovaltuuston varajäsen 1.1.2019 – 31.12.2020:
Pöytäkirjanpitäjä: Tuula Hartman

Kokouspäivät 2019

 • 22.1., 19.2., 19.3. iltakoulu, 26.3., 23.4., 21.5., 11.6.

 

 • 27.8.
 • 10.9.
 • 8.10.
 • 12.11.
 • 10.12.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä

kokousta seuraavana maanantaina kaupungin kotisivuilla

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta  (lyhenne SOTELA) huolehtii

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.

Lautakunta huolehtii

 1. kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
 2. toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
 3. Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
 4. niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 1. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
 2. nimeää potilasasiamiehen
 3. toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
 • Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

 • Lautakunnalla on kaksi (2) jaostoa
 1. Laihian ja Vaasan aluejaosto
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Tietoa sosiaali- ja terveyslautakunnasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta  (lyhenne SOTELA) huolehtii

Lautakunnan kokoonpano

 • Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaksitoista (12) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Yksi lautakunnan jäsenistä ja hänen varajäsenensä valitaan Laihian kunnan esityksestä.

Lautakunta huolehtii

 1. kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja
 2. toimii myös lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
 3. Laihian perusterveydenhuollon tehtävistä sekä
 4. niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.

Lisäksi lautakunta

 1. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien perusteella
 2. nimeää potilasasiamiehen
 3. toimii raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännössä.
 • Lautakunta kuuluu Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueeseen, jota johtaa Jukka Kentala.

Lautakunnan jaostot

 • Lautakunnalla on kaksi (2) jaostoa
 1. Laihian ja Vaasan aluejaosto
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, lakimies Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti tuula.hartman@vaasa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Sosiaali- ja terveystoimen 1. kerroksen kokoustila Vöyrissä, Ruutikellarintie 4. Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.