Ohita valikko

Maahanmuuttajaneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Laura Ala-Kokko
Varapuheenjohtaja: Marianne Waltermann
Kaupunginhallituksen edustaja: Helena Boucht-Lindeman
Esittelijä: Erkki Penttinen
Pöytäkirjanpitäjä: Sonja Sulkakoski
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2019

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006. Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen. Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Neuvoston kokoonpano

 Neuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus:  yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Sosiaali- ja terveyslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Kasvatus- ja opetuslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Koulutuslautakunta kaksi: (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Tekninen lautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen ja
Maahanmuuttajien edustajat: kuusi (6) jäsentä + (6) varajäsentä

 • Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
 • Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
 • Kaupunginhallituksen edustaja ja hänen varajäsenensä nimetään sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat nimenneet edustajansa neuvostoon.
 • Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.

Neuvoston tehtävät

Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

 • tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi
 • edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
 • järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 • antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 • käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006. Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen. Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Neuvoston kokoonpano

 Neuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus:  yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Sosiaali- ja terveyslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Kasvatus- ja opetuslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Koulutuslautakunta kaksi: (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Tekninen lautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen ja
Maahanmuuttajien edustajat: kuusi (6) jäsentä + (6) varajäsentä

 • Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
 • Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
 • Kaupunginhallituksen edustaja ja hänen varajäsenensä nimetään sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat nimenneet edustajansa neuvostoon.
 • Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.

Neuvoston tehtävät

Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

 • tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi
 • edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
 • järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 • antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 • käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Maahanmuuttajaneuvostosta kokoontuu

torstaisin klo 16.30, Hallintotalolla, Valtuustosalissa, Raastuvankatu 33