Ohita valikko

Maahanmuuttajaneuvosto

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen Maahanmuuttajaneuvoston

Kaupunginhallituksen toimikausi
1.6.2019 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Helena Boucht-Lindeman
Varapuheenjohtaja: Marianne Waltermann
Kaupunginhallituksen edustaja: Helena Boucht-Lindeman
Esittelijä: Erkki Penttinen
Pöytäkirjanpitäjä: Sonja Sulkakoski

Kokoukset 2019

 • 4.4. matkalla Ouluun,
  13.6.
  26.9.
  21.11.

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006.
Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen.

Neuvoston kokoonpano

 1. Neuvostossa on kaksitoista (12) jäsentä ja kaksitoista (12) henkilökohtaista varajäsentä.
  Kaupunginhallitus,
 2. sosiaali- ja terveyslautakunta,
 3. kasvatus- ja opetuslautakunta ja
 4. kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen maahanmuuttajaneuvostoon.
 5. Koulutuslautakunta nimeää maahanmuuttajaneuvostoon kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.

Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina
kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä
kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.
Asiantuntijaryhmä ehdottaa neuvostoon kuutta (6) maahanmuuttajajäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Neuvoston tehtävät:

Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on

 1. tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi
 2. edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
 3. järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 4. antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 5. käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006.
Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen.

Neuvoston kokoonpano

 1. Neuvostossa on kaksitoista (12) jäsentä ja kaksitoista (12) henkilökohtaista varajäsentä.
  Kaupunginhallitus,
 2. sosiaali- ja terveyslautakunta,
 3. kasvatus- ja opetuslautakunta ja
 4. kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen maahanmuuttajaneuvostoon.
 5. Koulutuslautakunta nimeää maahanmuuttajaneuvostoon kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.

Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina
kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä
kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.
Asiantuntijaryhmä ehdottaa neuvostoon kuutta (6) maahanmuuttajajäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Neuvoston tehtävät:

Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on

 1. tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseksi
 2. edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
 3. järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 4. antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 5. käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Maahanmuuttajaneuvostosta kokoontuu

torstaisin klo 16.30, Hallintotalolla, Valtuustosalissa, Raastuvankatu 33