Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Maahanmuuttajaneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Lotta Alhonnoro
Varapuheenjohtaja: Marianne Waltermann
Kaupunginhallituksen edustaja: Helena Boucht-Lindeman
Esittelijä: Erkki Penttinen
Nuorisovaltuuston edustaja: Madelene Teca 1.1.2019 – 31.12.2020
Pöytäkirjanpitäjä: Sonja Sulkakoski
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2021

helmikuu 11.2.
huhtikuu 29.4.

elokuu 26.8.
lokakuu 7.10.
marraskuu 25.11.

Tarkistetut kokouspöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma
Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman selvitysosa

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006. Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen. Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Neuvoston kokoonpano

 •  Neuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus:  yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Sosiaali- ja terveyslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Kasvatus- ja opetuslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Koulutuslautakunta kaksi: (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Tekninen lautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen ja
Maahanmuuttajien edustajat: kuusi (6) jäsentä + (6) varajäsentä

Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
Kaupunginhallituksen edustaja ja hänen varajäsenensä nimetään sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat nimenneet edustajansa neuvostoon.
Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.

Neuvoston tehtävät

 • Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:
  tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa
  palvelujen kehittämiseksi
  edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
  järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
  antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
  käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Tietoa Maahanmuuttajaneuvostosta

Maahanmuuttajaneuvosto perustettiin valtuustoaloitteen perusteella vuonna 2006. Kaupunginhallitus asettaa maahanmuuttajaneuvoston toimikaudekseen. Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Neuvoston kokoonpano

 •  Neuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus:  yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Sosiaali- ja terveyslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Kasvatus- ja opetuslautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Koulutuslautakunta kaksi: (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen,
Tekninen lautakunta: yksi (1) jäsen + yksi (1) varajäsen ja
Maahanmuuttajien edustajat: kuusi (6) jäsentä + (6) varajäsentä

Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
Kaupunginhallituksen edustaja ja hänen varajäsenensä nimetään sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat nimenneet edustajansa neuvostoon.
Maahanmuuttajaneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin maahanmuuttoasioita käsittelevät viranomaiset sekä kutsuttuina ulkopuoliset asiantuntijat.

Neuvoston tehtävät

 • Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:
  tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille maahanmuuttajia koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa
  palvelujen kehittämiseksi
  edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien sekä heidän järjestöjensä välistä yhteistoimintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä maahanmuuttaja-asioissa
  järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
  antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
  käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, johtava sosiaalityöntekijä Sonja Sulkakoski
  p. 040 161  6 380
  s-posti: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Maahanmuuttajaneuvostosta kokoontuu

torstaisin klo 16.30, valtuustosalissa, Raastuvankatu 33