Ohita valikko

Palveluntuottajien kokemukset kokeilusta

Kokeilussa oli mukana yhteensä 30 palveluntuottajaa, joista 21 sai asiakkaita kokeilun aikana. Palveluntuottajien palaute oli pääosin positiivista ja henkilökohtaisen budjetin käytön toivotaan jatkuvan tulevaisuudessa.

Suurin osa palveluntuottajista koki kokeilun olleen liian lyhyt, jotta henkilökohtainen budjetti olisi tunnettu hyvin ja vaikuttavuus olisi saatu paremmin esille. Asiakkailta tuli erittäin positiivista palautetta saamistaan palveluista. Tässä kolmen kokeilussa mukana olleen palveluntuottajan kokemuksia.

Vaasan Setlementtiyhdistys

Vaasan Setlementtiyhdistys tuotti kokeilussa virkistys-, siivous- ja asiointipalveluja sekä kotipalvelua, jota heillä ei aikaisemmin ollut.

– Yhdistyksenä voimme olla todella joustavia toiminnassamme ja muuttaa nopeasti suunnitelmia. Kokeilussa asiakas sai aina päättää, mitä teimme. Tässä on todellakin toteutunut asiakkaan valinnanvapaus! hymyilee toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen.

Ikäheimonen myöntää epäilleensä aluksi kokeilun toimivuutta, mutta joutui sitten muuttamaan ajatuksensa täysin.

– Asiakas todella sai itse miettiä ja päättää, mitä hän tarvitsee voidakseen paremmin. Oli ihana huomata, että pystyimme antamaan omaishoitajalle hengähdystauon ja omaishoidettavalle uutta virkistystä, Ikäheimonen jatkaa.

Asiakkaat antoivat todella positiivista palautetta. Kokeilun päätyttyä henkilökunta jäikin miettimään, miten asiakkailla menee henkilökohtaisen budjetin palveluiden loputtua. Tarina jäi kesken, kun kokeilu loppui.

– Valtakunnallisen kokeilun olisi pitänyt olla paljon pidempi, esimerkiksi viiden vuoden mittainen. Silloin olisi nähnyt paremmin vaikuttavuuden ja henkilökohtainen budjetti olisi tullut yleisesti tunnetummaksi. Lisäksi termejä on hyvä avata ja käyttää niitä yhdenmukaisesti koko Suomessa. Ehdottomasti henkilökohtaisen budjetin käyttöä kannattaa jatkaa ja ottaa yhdistykset mukaan, toivoo Ikäheimonen.

InMedi

Kokeilussa mukana ollut InMedi tuotti kotipalvelua henkilökohtaisen budjetin asiakkaille Pohjanmaalla.

– Koen henkilökohtaisen budjetin erittäin hyväksi vaihtoehdoksi, sillä palvelut voidaan räätälöidä asiakkaalle oikeasti sopiviksi. Asiakkailla on eri tarpeet ja he hyötyvät eri asioista, toinen siivouksesta, toinen avusta lääkehoidon toteutuksessa. Henkilökohtainen budjetti mahdollisti myös tilapäisen avun, esimerkiksi omaishoitajan virkistysloman ajaksi. Asiakkailta saimme ainoastaan positiivista palautetta, iloitsee InMedin yrittäjä Hennamari Hietala.

Hietalan mielestä henkilökohtaisen budjetin päätökset olivat selkeitä ja ne olivat yrittäjällä ajoissa ennen palvelun alkamista. Siitä Hietala kiittää kokeilun työntekijöitä.

Haasteena InMedissä koettiin portaalin viiden vuorokauden kirjaamisaika, joka tuntui hieman stressaavalta. Myös laskutuksessa oli muutamia epäselvyyksiä, joista selvittiin sujuvalla yhteistyöllä palveluohjaajien kanssa.

– Toivon, että jatkossakin palveluita tuotettaisiin henkilökohtaisen budjetin avulla. Mielestäni tässä tuottamistavassa toteutuvat hyvin asiakasturvallisuus ja asiakastyytyväisyys, esittää Hietala toiveensa valtakunnalliselle tasolle.

Fysioterapeutti Tuija Peltoniemi

Fysioterapeutti Tuija Peltoniemellä oli kokeilussa asiakkaina yli 80-vuotiaita omaishoitajia, joiden liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia hoidettiin fysioterapian avulla.

– Yhteistyö asiakkaiden kanssa sujui hyvin ja he olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Eräs asiakas jopa harmitteli, kun ei ollut aikaisemmin saanut tietoa siitä, miten olisi omilla harjoitteillaan voinut pitää vaivojaan kurissa, kertoo Peltoniemi.

Peltoniemen mielestä olisi ollut hyödyllistä, jos palvelusetelin kirjallisena tai sähköisenä liitteenä olisi ollut oleellisia perustietoja asiakkaasta. Silloin olisi säästytty päällekkäiseltä työltä ja päästy nopeammin asiakkaan toimintakykyä vaikeuttavan asian ytimeen. Nyt fysioterapian alkaessa asiakkaasta tiedettiin vain nimi ja osoite sekä kuinka monta fysioterapiakäyntiä hänelle on myönnetty.

– Henkilökohtaisessa budjetissa asiakas itse valitsee palveluntuottajan. Tämä tuo haasteen palveluntuottajille antaa verkkosivuillaan riittävästi tietoa omista osaamisalueistaan, jotta asiakkaat osaavat löytää heille parhaiten soveltuvat palveluntuottajat, Peltoniemi pohtii.

Kokeilussa asiakaskäynnit ja palautteet kirjattiin erilliseen ohjelmaan. Tämä tarkoitti käytännössä tuplakirjaamista. Peltoniemi toivookin, että jatkossa henkilökohtaisessa budjetissa voitaisiin hyödyntää palveluntuottajan Kanta -palveluun kirjaamia tietoja.