Ohita valikko

Koti- ja laitoshoito

Koti- ja laitoshoidon tulosalue koostuu neljästä palvelualueesta: Ikäkeskuksesta, kotihoidosta, palveluasumisesta ja laitoshoidosta.

Ikäkeskuksen palvelualueeseen kuuluvat mm. geriatrian poliklinikka, arviointiyksikkö, liikuntapalvelut, vapaaehtoistyö, päivätoiminta, viriketoiminta ja hoitotarvikejakelu.

Kotihoidon palvelualueeseen kuuluvat kotipalvelualueet 1-7, sairaanhoidon palveluyksikkö (kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotiuttamisyksikkö), tukipalvelut ja omaishoidon tuki.

Palveluasumisen palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt: Fyrrykartano (hoivaosasto ja Eetu-koti), Himalaja, Präntöön Helmi, Kotiranta, Krannila ja Ruukinkartano sekä ostopalvelut (Carl & Carolina, Fylgia, Kaarlentupa, Onnenkaivo, Mainiokoti Isolahti ja Attendo Milka hoivakoti).

Laitoshoidon palvelualueeseen kuuluvat kaupunginsairaalan osastot ja kotisairaala.

Koti- ja laitoshoito organisaatiokaavio

Yhteystiedot

Ota yhteyttä