Ohita valikko
Hammashoitola

Laadukkaat Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) -työryhmä on myöntänyt yksimielisesti 13.12.2019 laaduntunnustuksen Vaasan sosiaali- ja terveystoimelle sekä Laihian yhteistoiminta-alueelle.

Myönnetty laaduntunnustus kattaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, ja se on voimassa kolme vuotta eli 12.12.2022 saakka.

Laaduntunnustus edellyttää vahvaa näyttöä laatukriteereiden täyttämisestä. Organisaatiossa käydään läpi täysimittainen ulkoinen auditointiprosessi, joka tarkoittaa käytännössä kaksivaiheisen auditoinnin toteutumista ja mahdollisiin lisänäyttöihin vastaamista.

Koti- ja laitoshoidossa on tehty järjestelmällistä laatutyötä jo vuodesta 2006 alkaen, jolloin SHQS-laatujärjestelmä otettiin käyttöön. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin vuonna 2011, ja se on uusittu kolme kertaa vuosina 2014, 2017 ja 2019. Vuonna 2014 laaduntunnuksen sai myös silloinen hallinto- ja talouspalvelut sosiaali- ja terveystoimessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) laaduntunnuksen myöntää Labquality. www.labquality.fi.

Ota yhteyttä