Ohita valikko

Sosiaali- ja terveystoimen projektit

Sosiaali- ja terveystoimi on mukana hankkeissa, joissa kehitetään palvelujen kannalta tärkeitä toimintoja ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa olemme usein osa yhteistyöverkostoa ja toimimme eri sidosryhmien, kuten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut ja palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ovat esimerkkejä ajankohtaisista tutkimusteemoista.

Strategiset muutoshankkeet

Strategiset muutoshankkeet ovat osa viraston johtamisjärjestelmää. Ne ovat keskeinen työkalu, jolla strategian toteuttamisessa tarvittavia laajojakin muutoshankkeita valmistellaan ja viedään käytäntöön. Näiden hankkeiden seurannan ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä.

  • Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu on osa 55 vuotta täyttäneiden palveluja. Kokeilussa ovat mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja terveystoimet.

  • Vaasan kaupunkina olemme mukana kehittämässä toimintamalleja edistyneen analytiikan hyödyntämiseksi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä valtakunnallisessa kehitystyössä vahvistetaan kuntien kyvykkyyttä hyödyntää analytiikkaa lapsiperheiden palvelujen tiedolla johtamisessa.

  • Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueella toteutetaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosien 2020-2021 aikana.

  • Vaasassa toteutetaan Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa -hanke vuosien 2021-2022 aikana. Hanke on osa valtakunnallista työkykyohjelmaa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019-2023. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on työikäiset osatyökykyiset työttömät.