Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveystoimen projektit

Sosiaali- ja terveystoimi on mukana hankkeissa, joissa kehitetään palvelujen kannalta tärkeitä toimintoja ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa olemme usein osa yhteistyöverkostoa ja toimimme eri sidosryhmien, kuten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut ja palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ovat esimerkkejä ajankohtaisista tutkimusteemoista.

Strategiset muutoshankkeet

Strategiset muutoshankkeet ovat osa viraston johtamisjärjestelmää. Ne ovat keskeinen työkalu, jolla strategian toteuttamisessa tarvittavia laajojakin muutoshankkeita valmistellaan ja viedään käytäntöön. Näiden hankkeiden seurannan ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä.