Ohita valikko
Lapset leikkii

Lapsiperheiden palvelut ja edistynyt analytiikka

Vaasan kaupunkina olemme mukana kehittämässä toimintamalleja edistyneen analytiikan hyödyntämiseksi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä valtakunnallisessa kehitystyössä vahvistetaan kuntien kyvykkyyttä hyödyntää analytiikkaa lapsiperheiden palvelujen tiedolla johtamisessa.

Valtakunnallista rekisteridataa hyödynnetään myös vaasalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja aiempaa kohdennetumpien palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisessä.

Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) –hanke

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla kunnilla on jatkossa kyvykkyys hyödyntää valtakunnallisia rekisterilähteitä väestötasoisten tilannekuvien luomiseksi edistyneen analytiikan avulla. Kunnat luovat omaan organisaatioonsa toimintamallin, miten hyödyntää lapsiperheiden hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tilannekuvaa palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeessa määritellään lapsiperheiden elämänlaadun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin indikaattorit hyvinvoinnin voimavarojen pohjalta Stiglitzin mallia hyödyntäen. Edistynyttä analytiikkaa hyödyntämällä arvioidaan myös kuntien lapsiperheiden alueellista segregaatiota. Kehitystyön aikana kasvatetaan kuntaorganisaation kyvykkyyttä hyödyntää edistynyttä analytiikkaa tiedolla johtamisessa.


Tavoitteet

  • Kehittää malli lapsiperheisiin liittyvän datan hyödyntämiseen
  • Luodaperhekeskeisen tiedon hallinta- ja toimintamalli tiedolla johtamisen välineeksi​
  • Määritellä lapsiperheiden elämänlaadun-indikaattorit hyvinvoinnin voimavarojen pohjalta (Stiglitzin malli) ​
  • Hyödyntää edistynyttä analytiikkaa lapsiperheiden hyvinvoinnin alueellisen segregaation arvioinnissa
  • Nostaa kuntaorganisaatioiden kypsyysastettaedistyneen analytiikan käyttäjinä​
  • Vahvistaa tiedolla johtamista TKI-yhteistyöllä
Yhteystiedot

Ota yhteyttä