Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapsiperheiden palvelut ja edistynyt analytiikka

Vaasan kaupunki kehittää toimintamalleja edistyneen analytiikan hyödyntämiseksi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Vaasan kaupunki on mukana valtakunnallisessa kehitystyössä, jossa vahvistetaan kuntien kyvykkyyttä hyödyntää edistynyttä analytiikkaa lapsiperheiden palvelujen tiedolla johtamisessa.

Tiedolla johtamisen kehitystyössä valtakunnallista rekisteridataa hyödynnetään vaasalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja aiempaa kohdennetumpien palvelujen ja toimenpiteiden järjestämiseksi.

 

Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) –hanke

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla kunnilla on jatkossa kyvykkyys hyödyntää valtakunnallisia rekisterilähteitä väestötasoisten tilannekuvien luomiseksi edistyneen analytiikan avulla. Kunnat luovat omaan organisaatioonsa toimintamallin, miten hyödyntää lapsiperheiden hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tilannekuvaa palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa määritellään lapsiperheiden elämänlaadun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin indikaattorit hyvinvoinnin voimavarojen pohjalta Stiglitzin mallia hyödyntäen. Edistynyttä analytiikkaa hyödyntämällä arvioidaan myös kuntien lapsiperheiden alueellista segregaatiota. Kehitystyön aikana kasvatetaan kuntaorganisaation kyvykkyyttä hyödyntää edistynyttä analytiikkaa tiedolla johtamisessa.

 

Yhteystiedot:

Projektikoordinaattori Sanni Tuomiaho
sanni.tuomiaho@vaasa.fi
040 482 5171
Kehittämispäällikkö Tatu Karppinen
tatu.karppinen@vaasa.fi
040 149 5223

Tavoitteet

  • Kehittää malli lapsiperheisiin liittyvän datan hyödyntämiseen
  • Luodaperhekeskeisen tiedon hallinta- ja toimintamalli tiedolla johtamisen välineeksi​
  • Määritellä lapsiperheiden elämänlaadun-indikaattorit hyvinvoinnin voimavarojen pohjalta (Stiglitzin malli) ​
  • Hyödyntää edistynyttä analytiikkaa lapsiperheiden hyvinvoinnin alueellisen segregaation arvioinnissa
  • Nostaa kuntaorganisaatioiden kypsyysastettaedistyneen analytiikan käyttäjinä​
  • Vahvistaa tiedolla johtamista TKI-yhteistyöllä

Tiedotteet

Julkaistaan myöhemmin