Ohita valikko

Terveyspalvelut

Tehtävänä on tuottaa hyvää elämää tukevia väestön tarvitsemia terveydenhuollon asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä ja hoitaa sairauksia, sekä parantaa toimintakykyä yhdessä asukkaiden, eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

  • Vaasan terveyskeskuksessa panostamme systemaattiseen ja suunnitelmalliseen erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen. Rakennamme yhdessä erikoistuvien lääkäreiden, ohjaajien, terveyskeskuksen työyhteisön ja Turun yliopiston kanssa koulutuskonseptia, joka suuntaa kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

  • Vaasan opetusterveyskeskus sijaitsee Tammikaivon terveysaseman yhteydessä. Opetus tapahtuu turvallisessa oppimisympäristössä, jossa potilaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus ovat keskeisiä. Kaikilla Vaasan asukkailla on mahdollisuus saada hoitoa opetusterveyskeskuksessa. Vuosittain hoidetaan noin 300 potilasta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä