Ohita valikko

Vaasan erikoislääkärikoulutus

Vaasan terveyskeskuksessa panostamme systemaattiseen ja suunnitelmalliseen erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen. Rakennamme yhdessä erikoistuvien lääkäreiden, ohjaajien, terveyskeskuksen työyhteisön ja Turun yliopiston kanssa koulutuskonseptia, joka suuntaa kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

Vaasan erikoislääkärikoulutus

  • Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)
  • Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus
  • Geriatrian erikoislääkärikoulutus
  • AT-läkare, allmäntjänstgöringen

Koulutuksesta vastaa ja koulutusta koordinoi koulutusylilääkäri Hanna Kujanpää, joka tapaa kaikki erikoistuvat lääkärit ensimmäisellä viikolla perehdytysohjelman mukaisesti.

Aloituskeskustelu käydään läpi jokaisen erikoistuvan lääkärin kanssa. Keskustelussa katsomme yhdessä tavoitteet koulutusjaksolle ja suunnittelemme, miten koulutusjakso toteutuu eri osa-alueilla.

Jokaisella erikoistuvalla lääkärillä on nimetty ohjaaja ja työohjelmaan on varattu aikaa suunnitelmalliseen ohjaukseen päivittäisten matalan kynnyksen konsultaatioiden lisäksi.

Säännölliset ryhmäkoulutukset

Erikoistuvilla lääkäreillä on omat säännölliset ryhmäkoulutukset lokikirjan aihealueiden mukaisesti. (Katso tästä, mitä lokikirja sisältää.) Ryhmäkoulutuksissa tutustutaan perusterveydenhuollon laajaan kenttään ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Erikoistuville lääkäreille toimii myös oma työnohjausryhmä, jonka tarjoaa Turun yliopiston yleislääketiede. Työnohjauksesta erikoistuvat lääkärit saavat erikoislääkärikoulutukseen vaadittavia teoriatunteja.

Me kaikki Vaasan terveyskeskuksen lääkärit, myös erikoistuvat lääkärit, kokoonnumme joka viikko yhteiseen tapaamiseen, jossa käymme läpi erilaisia aiheita omien ja vierailevien kouluttajien kanssa. Aiheet vastaavat sekä lääkäreiden että organisaation tavoitteita ja tarpeita.

Jokainen erikoistuva lääkäri pääsee talon ulkopuolisiin koulutuksiin 10 päiväksi vuoden aikana.

Kaikilla ohjaajillamme on pedagogista koulutusta ja he osallistuvat joka lukukausi Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävään Pohjanmaan yleislääketieteen ohjaajien koulutustapaamiseen.

Tule meille Vaasaan erikoistumaan! Vaasan terveyskeskus on pidetty koulutuspaikka.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä