Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vaasan erikoislääkärikoulutus

Vaasan terveyskeskuksessa panostamme systemaattiseen ja suunnitelmalliseen erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen. Rakennamme yhdessä erikoistuvien lääkäreiden, ohjaajien, terveyskeskuksen työyhteisön ja Turun yliopiston kanssa koulutuskonseptia, joka suuntaa kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

Vaasan erikoislääkärikoulutus

  • Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)
  • Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus
  • Geriatrian erikoislääkärikoulutus
  • Sisätautien koulutusoikeus

Koulutuksesta vastaa ja koulutusta koordinoi koulutusylilääkäri Tanja Eriksson, joka tapaa kaikki erikoistuvat lääkärit ensimmäisellä viikolla perehdytysohjelman mukaisesti.

Aloituskeskustelu käydään läpi jokaisen erikoistuvan lääkärin kanssa. Keskustelussa katsomme yhdessä tavoitteet koulutusjaksolle ja suunnittelemme, miten koulutusjakso toteutuu eri osa-alueilla.

Jokaisella erikoistuvalla lääkärillä on ohjaaja ja varattu työaikaa suunnitelmalliseen ohjaukseen päivittäisten matalan kynnyksen konsultaatioiden lisäksi.

Säännölliset ryhmäkoulutukset

Erikoistuvilla lääkäreillä on omat säännölliset ryhmäkoulutukset lokikirjan aihealueiden mukaisesti. (Katso tästä, mitä lokikirja sisältää.) Ryhmäkoulutuksissa tutustutaan perusterveydenhuollon laajaan kenttään ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Erikoistuvat lääkärit voivat jakaa koulutuksen aikana saatuja kokemuksia ja tuntemuksia omassa ryhmässään. Näin he oppivat tuntemaan toisensa ja voivat tarvittaessa toimia vertaistukena toisilleen.

Oma työnohjausryhmä Turun yliopistolta

Erikoistuville lääkäreille toimii myös oma työnohjausryhmä, jonka tarjoaa Turun yliopiston yleislääketiede. Työnohjauksesta erikoistuvat lääkärit saavat erikoislääkärikoulutukseen vaadittavia teoriatunteja.

Me kaikki Vaasan terveyskeskuksen lääkärit (myös erikoistuvat lääkärit) kokoonnumme joka viikko yhteiseen tapaamiseen, jossa käymme läpi erilaisia aiheita omien ja vierailevien kouluttajien kanssa. Aiheet vastaavat sekä lääkäreiden että organisaation tavoitteita ja tarpeita.

Jokainen erikoistuva lääkäri pääsee talon ulkopuolisiin koulutuksiin 10 päiväksi vuoden aikana.

Kaikilla ohjaajillamme on pedagogista koulutusta ja he osallistuvat joka lukukausi Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävään Pohjanmaan yleislääketieteen ohjaajien koulutustapaamiseen.

Tule meille Vaasaan erikoistumaan! Vaasan terveyskeskus on tunnetusti Viiden tähden koulutuspaikka. Katso tulokset: www.nly.fi/tulokset

 

Ota yhteyttä

Tanja Eriksson
koulutusylilääkäri
puh. 040 357 9586
tanja.eriksson@vaasa.fi