Ohita valikko

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus sijaitsee Tammikaivon terveysaseman yhteydessä. Opetus tapahtuu turvallisessa oppimisympäristössä, jossa potilaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus ovat keskeisiä. Kaikilla Vaasan asukkailla on mahdollisuus saada hoitoa opetusterveyskeskuksessa. Vuosittain hoidetaan noin 300 potilasta.

Opetukseen osallistuvat lääketieteelliset kandidaatit Turun ja Helsingin yliopistoista. Lisäksi ohjaamme hoitotyön opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulusta (VAMK) ja Novian ammattikorkeakoulusta.

Lääketieteen kandidaatit saavat pitää omaa potilasvastaanottoa opetusterveyskeskuksessa sekä tutustua muun muassa lasten- ja äitiysneuvolaan, opiskelija- ja kouluterveydenhuoltoon, kotisairaalaan ja fysioterapiaan. Potilasvastaanottoa pidetään yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijan sekä ohjaavan lääkärin kanssa.

Miten opetusterveyskeskus toimii käytännössä?

Potilaat saavat ajan opetusterveyskeskuksen vastaanotolle terveysasemien hoidon tarpeen arvioinnin tai kutsujärjestelmän kautta. Potilailta pyydetään aina suostumus ennen ajan varaamista opetusterveyskeskukseen.

Opetusterveyskeskuksessa koulutusylilääkäri ja opetushoitaja vastaavat yhdessä opetuksen laadusta ja toteuttamisesta. Kokeneet terveyskeskuslääkärit ja koulutusylilääkäri ohjaavat lääketieteen kandidaatteja kliinisessä vastaanottotyössä. Opetushoitaja toimii kliinisenä ohjaajana ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Ammattien välinen opetus

Moniammatillisessa opetusterveyskeskuksessa opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä. Tätä kautta opiskelijat saavat syvemmän käsityksen moniammatillisuuden merkityksestä ja sen hyödyistä.

Eri ammattiryhmien välinen yhteisopetus tarkoittaa kahden tai useamman ammattiryhmän osallistumista opetustilanteeseen. Tämä on pedagoginen suhtautumistapa, jota voidaan käyttää terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunnan opetuksessa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Emilia Ylirintala
Opetushoitaja/Aluekoordinaattori, VSSHP, Pohjanmaan alue
puh. 040 661 9278
emilia.ylirintala@vaasa.fi