Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus sijaitsee Tammikaivon terveysaseman yhteydessä. Opetus tapahtuu turvallisessa oppimisympäristössä, jossa potilaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus ovat keskeisiä. Kaikilla Vaasan asukkailla on mahdollisuus saada hoitoa opetusterveyskeskuksessa. Vuosittain hoidetaan noin 300 potilasta.

Opetukseen osallistuvat lääketieteelliset kandidaatit Turun ja Helsingin yliopistoista sekä opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulusta (VAMK) ja Novian ammattikorkeakoulusta.

Kun lääketieteen kandidaatit ovat opetusterveyskeskuksessa, he saavat pitää omaa potilasvastaanottoa sekä tutustua muun muassa lasten- ja äitiysneuvolaan, opiskelija- ja kouluterveydenhuoltoon, kotisairaalaan ja fysioterapiaan. Potilasvastaanotto pidetään yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijan kanssa.

Miten opetusterveyskeskus toimii käytännössä?

Potilaat saavat ajan opetusterveyskeskuksen vastaanotolle terveysasemien hoidon tarpeen arvion tai opetusterveyskeskuksen kutsujärjestelmän kautta. Potilailta pyydetään aina suostumus ennen ajan varaamista opetusterveyskeskukseen.

Opetusterveyskeskuksessa koulutusylilääkäri ja opetushoitaja vastaavat yhdessä opetuksen laadusta ja toteuttamisesta. Kokeneet terveyskeskuslääkärit ja koulutusylilääkäri ohjaavat lääketieteen kandidaatteja kliinisessä vastaanottotyössä. Opetushoitaja toimii kliinisenä ohjaajana ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Ammattien välinen opetus

Moniammatillisessa opetusterveyskeskuksessa opiskelijat saavat mahdollisuuden ammattien väliseen opetukseen ja sitä kautta syvemmän käsityksen ammattien välisestä yhteistyöstä ja sen hyödyistä.

Ammattien välinen opetus tarkoittaa kahden tai useamman ammattiryhmän osallistumista opetustilanteeseen. Ammattien välinen opetus on pedagoginen suhtautumistapa, jota voidaan käyttää terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunnan opetuksessa.

Tanja Eriksson
koulutusylilääkäri
puh. 040 357 9586
tanja.eriksson@vaasa.fi