Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ympäristötoimen ajankohtaista

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupunki/kuntatekniikka, jätteiden välivarastointi ja käsittely, Sundom Öjen:
Lupapäätös (pdf)
Kuulutus (pdf)

Maa-ainesten ottamislupahakemus, Peab Industry Oy, Gerby:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Liitteet (pdf)

Ympäristölupahakemus jätteen välivarastoinnille ja käsittelylle, Vaasan kaupungin tekninen toimi (pdf)
Kuulutus (pdf)
Suunnitelma (pdf)
Tiivistelmä (pdf)

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021 (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021 (pdf)

Kemira Chemicals Oy, jätteen käsittely Kuulutus (pdf) Lupa (pdf) Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä ympäristöosastolla.

Vaasan seudun ilman laatu 2019 (pdf)