Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietoja koulusta

Huutoniemen koulu – Huutoniemen koulussa on hyvä kasvaa ja oppia yhdessä muiden kanssa.

Huutoniemen koulu on alakoulu, jossa opiskellaan 1-6 luokilla. Oppilaita koulussa on n. 340. Luokanopettajien lisäksi koulussa on kaksi erityisopettajaa, kieltenopettaja ja S2-opettaja (Suomi toisena kielenä). Haluamme antaa oppilaille hyvää perusopetusta. Korostamme oppimisessa yhteistoiminnallisuutta ja yritteliäisyyttä.

Huutoniemen koulun piha

Huutoniemen koulu on Vihreä Lippu-koulu. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Suomessa Vihreä lippu -ohjelman suojelijana toimii kansanedustaja Pekka Haavisto. Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vihreän Lipun toimintaperiaatteisiin kuuluu myös suunnitella lukuvuoden tapahtumia ja asioita valitun teeman mukaan. Näitä ovat mm. kierrätys, jätteiden vähentäminen, energia, lähiympäristö ja terve elämä. Olemme suunnitelleet pysyvän luokkaohjelman, jota toteutetaan vuosittain:

1 lk: Jäteneuvontaa yhteistyössä Stormossenin kanssa

2 lk: Tutustutaan Vanhaan Vaasaan

3 lk: Jäteneuvontaa yhteistyössä Stormossenin kanssa ja Jääkausinäyttelyyn tutustuminen Pohjanmaan museossa (Terranova)

4 lk: Retki Unescon maailmanperintökohteeseen Merenkurkun saaristossa

5 lk: Vierailu Stormossenin jätteenkäsittelylaitoksella

6 lk: Vierailu Westenergyn jätteenkäsittelylaitoksella

Siirry tästä linkistä Vihreä Lippu sivuille.

Huutoniemen koulu on toiminut KiVakouluna vuodesta 2007. KiVakoulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen ohjelma, jonka avulla pyritään siihen, että ketään ei kiusata koulussa tai koulumatkoilla. Oppilaat tutustutetaan KiVakoulun materiaalin avulla mm. kiusaamisen käsitteeseen, yhteisiin pelisääntöihin, tunteisiin ja toisten kanssa toimeen tulemiseen. Oppitunteja pidetään ensimmäisellä ja neljännellä luokalla.

Kiva koulu

Siirry tästä linkistä KiVa Koulu sivuille.

Koulussamme toimii koulutiimi. Koulutiimissä on yksi edustaja joka luokalta. 5-6 luokilta edustajia on kaksi. Koulutiimiläiset osallistuvat aktiivisesti koulun arjen suunnitteluun yhdessä koulutiimin ohjaajien kanssa. Koulutiimi kokoontuu säännöllisesti.

Koulumme alakerrassa toimii Huutoniemen kirjasto. Teemme yhteistyötä kirjaston kanssa aktiivisesti. Yhteistyön hedelmänä on syntynyt mm. kirjailijavierailuja ja näyttelyitä kirjastoon. Oppilaat käyttävät kirjastoa viikoittain. Kaksi kertaa vuodessa koulussa järjestetään kirjallisuusviikko, jolloin keskitytään lukemaan vähintään puoli tuntia päivässä. Kannustamme oppilaita suorittamaan Kunnari-lukudiplomin.

Siirry tästä linkistä Kunnari-lukudiplomin sivuille.

Huutoniemen koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Yhdistys järjestää mm. koulukuvauksen, joulumyyjäisiä, discoja ja ystävänpäivätapahtumia. Lisäksi vanhempainyhdistys tukee rahallisesti jokaista luokkaa esimerkiksi retkikustannuksissa tai luokkaretkissä. Vanhempainyhdistyksellä on Facebook-sivut ja sähköpostiosoite hutski.vanhemmat(at)gmail.fi.

Location