Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietoja koulusta

Vöyrinkaupungin koulu

Vöyrinkaupungin koulussa on yleisopetuksen 7.–9.-luokkien lisäksi kymppiluokka (lisäopetus), Vaasan kaupungin yläkoulun musiikkiluokat sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus ja nivelluokat. Nivelluokat on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät voi valmistavan opetuksen jälkeen siirtyä tavalliseen yleisopetukseen. Nivelluokilla noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Opetuksessa keskitymme hyvän perusopetuksen antamiseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Koulussamme vallitsee yhteisen tekemisen ja toimimisen kulttuuri. Pidämme tärkeänä oppimisen iloa, vuorovaikutusta, positiivista ajattelua sekä uskoa omiin kykyihin.

Erityispainotuksinamme ovat musiikkiluokkatoiminta, tanssi-ilmaisu, kuvataide ja monikulttuurisuus. Myös tieto- ja viestintätekniikka ovat vahvasti mukana opetuksessa.

Vöyrinkaupungin koulun oppilaat voivat halutessaan hakea mukaan urheiluakatemiatoimintaan. Koulun sijainti mahdollistaa hyvät kulkuyhteydet liikuntapaikoille. Urheiluakatemian tavoitteena on lisätä kilpaurheilussa mukana olevien nuorten päivittäisvalmennusta sekä antaa näille urheilijoille ja koulun muille oppilaille esimerkkiä terveellisistä elämäntavoista. Olemme mukana myös Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on saada koulupäivistä toiminnallisempia ja viihtyisämpiä. Nord Plus Junior -hankkeessa olemme mukana yhdessä Pärnun Mai Koolin ja Variskan koulun kanssa.

Laajan valinnaisainevalikoiman lisäksi koulumme kerhotoiminta on aktiivista: tarjoamme muun muassa teknisen työn, tietotekniikan, liikunnan ja mmt-opetuksen kerhoja. Lisäksi meillä toimivat suositut läksykahvilat, joissa oppilaat tekevät läksyjä ja voivat saada tukea omaan opiskeluunsa.

Location