Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietoja koulusta

Variskan koulu - vastuuntuntoinen koululainen!

Variskan koulu sijaitsee lähellä Vanhan Vaasan historiallisia maisemia, joita hyödynnetään sekä koulun juhlissa että arjessa. Tällä hetkellä koulussa opiskelee lähes 500 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluu yhteensä 60 aikuista. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii Variskan kirjasto, joka on yksi Vaasan kaupungin sivukirjastoista. Iltaisin koulun puolella opiskelevat sekä Ristinummen musiikkikoululaiset että Vaasa-opiston harrastuspiirit. Liikuntasali on iltaisin urheiluseurojen ahkerassa käytössä.

Variskan koulu on peruskoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he jatko-opinnoissaan tulevat tarvitsemaan. Koulun keskeisiä tehtäviä on lisäksi jatkuva opetuksen ja oppilashuollon kehittäminen. Tulevaan opetussuunnitelmaan liittyen uutena asiana painotetaan erityisesti oppilaiden osallisuutta. Opetustyön keskeisiä arvoja ovat humanistinen ihmiskäsitys, ihmisen kunnioittaminen ja totuudellisuus. Koulun arvokkaimpana tehtävänä pidämme oppilaiden mielenterveyden, elämänuskon ja myönteisen minäkuvan tukemista ja kehittymistä.

Vuosien aikana Variskan koulussa on korostunut kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatus – ja nyt niiden rinnalla myös oppilaiden osallisuus. Niitä toteutetaan paitsi koulun arjessa, myös erilaisten hankkeiden, yhteistyön ja kerhotoiminnan kautta. Tässä joitakin esimerkkejä koulun toiminnasta:

  • Nord Plus Junior -hanke vuosina 2013–2016 yhteistyössä Viron koulu- ja kulttuuritoimen kanssa käsittää sekä kulttuuri- että opettaja- ja oppilasvaihtoa vuorovuosina. Ystävyyskoulumme Virossa on nykyisin Pärnun Maikooli.
  • Yxgärden historiallinen, alun perinkin koulupuutarhaksi perustettu runsaslajinen puutarha ja Alkulan hyötypuutarha toimivat Variskan koulupuutarhoina. Koulupuutarhoja hyödynnetään useiden oppiaineiden tunneilla. Alkulassa viljellään vihanneksia ja juureksia erityisesti kotitaloustuntien tarpeita varten. Oppilaat voivat tehdä myös kesätöitä kummallakin puutarhalla.
  • Leirikouluja ja retkiä tehdään sekä lähiympäristöön että muihin kotimaan kohteisiin ja jopa ulkomaille saakka. Yksi suosittu leirikoulumuoto on Variskan eräkerho, joka syksyisin tekee vaellusretken Lappiin.
  • Variskan koulu on ottanut käyttöön vuonna 2010 kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -ohjelman sekä vuonna 2015 vertaissovittelun eli Verson. Niissä keskeisinä toimintamuotoina ovat oppilaiden väliset selvittämiskeskustelut ja niihin liittyvä seuranta – tietenkin koulun aikuisten tukemana ja ohjaamana.
  • Ympäristökasvatuksen osalta Variskan koulu on mukana Vihreä lippu -hankkeessa, joka on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vuonna 2012 koulu sai vihreän lipun käyttöoikeuden tunnustuksena hankkeen kriteerien täyttymisestä.
  • Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman myötä pyritään tuomaan koulupäivään lisää aktiivisuutta ja oppilaita osallistavaa toimintaa.