Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietoja koulusta

Savilahden yhtenäiskoulu

Koulun historiaa
Savilahden yhtenäiskoulu seisoo paikalla, jossa aiemminkin on koulua pidetty jo kymmeniä vuosia. Uuden koulun tiloja ihaillessamme on hyvä muistaa Savilahden kansakoulua perustamassa olleiden lautamiesten Jaakko Hannulan ja Iisakki Mynttin lausumat viisaat sanat vuonna 1855:

"Kaikkien aikojen kokemus todistaa, ettei koskaan mikään seurakunta, vaikka pienempikin ja köyhempikin kuin meidän, ole joutunut köyhyyteen kirkkojen ja koulutalojen rakentamisella eli muilla sellaisilla ihmisten valistusta ja henkistä hyvää edistävillä pyrkimyksillä."

SavilahdenKouluPiha640x427EinoNiemi.jpg


Savilahden kansakoulu
Savilahden kansakoulu on entisen Vaasan läänin vanhin ja koko Suomen neljänneksi vanhin koulu. Koulu perustettiin vuonna 1858 kirkkoherra J.A. Erlinin voimallisen työn seurauksena. Ensimmäiseksi opettajaksi kouluun valittiin Herman Palmroth. Koulu aloitti toimintansa kirkonkylässä Sallin vintillä, mutta kirkkoherran tulisieluisuus sai aikaan sen, että jo seuraavan kouluvuoden aikana aloitettiin oman koulurakennuksen rakennustyöt kirkon vieressä olevalle tontille. Puurakenteista rakennusta on laajennettu useaan otteeseen ja lopullisen 2-kerroksisen muotonsa rakennus sai 1952. Tällä komealla mäkitontilla Savilahden kansakoulu jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1992, jolloin uusi koulurakennus valmistui. Koulu siirtyi uuden koulurakennuksen valmistumisen myötä kirkon vierestä Savilahdentielle, Vähänkyrön yläasteen viereen. Toimintaa jatkettiin Savilahden ala-asteen nimellä kyseisissä tiloissa aina kevääseen 2013.

Vähänkyrön Yläaste
Monet koulutusmyönteisen pitäjän kansakoulun käyneistä oppilaista jatkoivat opintietään aluksi joko Vaasassa tai Isonkyrön keskikoulussa. Ensimmäisen kerran omasta keskikoulusta puhuttiin virallisesti 23.3.1945. Aloitteen tekijänä oli opettaja Armi Oikari, jonka sinnikkyyden ansiosta koulu aloittikin toimintansa 1945. Ensimmäisenä rehtorina toimi rovasti Oskari Kanervo. Koululle vuokrattiin tilat suojeluskunnantalosta. Tiloja laajennettiin ensimmäisen kerran jo 1947 ja myöhemminkin muutamaan otteeseen. Koulu toimi näissä tiloissa, kunnes tulipalon tuhosi koulun. Korvaava koulurakennus rakennettiin 1960-luvulla nykyiselle paikalleen, Porinmäentien ja Savilahdentien kulmaukseen.

Aluksi koulun nimenä oli Vähänkyrön keskikoulu, mutta nimi muuttui 1951 Vähänkyrön yhteiskouluksi. Ensimmäiset oppilaat suorittivat koulun 1949. Aluksi oppilaita oli n. 129 ja oppilasmäärä kasvoi vuosittain niin, että jo vuonna 1964 oppilaita oli 244. Koulukiinteistöä on vuosien aikana useasti sekä korjattu, että laajennettu. Lisärakennus valmistui 1975, jolloin myös peruskoulu aloitti ja koulun nimi muuttui Vähänkyrön peruskoulun yläasteeksi. Nykyinen moderni koulu, jonka rakentaminen aloitettiin v. 2010 (Vähänkyrön kunta) ja loppuun saatettiin vuonna 2012 (Vaasan kaupunki) on yhtenäiskouluna tiennäyttäjä monille kouluille.

Oppilaat, jotka eivät hakeutuneet yhteiskouluun, jatkoivat opiskelujaan kansakoulun luokkien 1-6 jälkeen koulussa, jonka tehtävänä oli valmistaa oppilasta käytännönläheisiin ammatteihin. Kansalaiskoulu aloitti virallisen toimintansa 1958 Savilahden kansakoululla. Tilat kävivät kuitenkin ahtaiksi ja oman koulun suunnittelu aloitettiin. Kesti kuitenkin 10 vuotta, ennen kuin saatiin aikaan oma opinahjo yhteiskoulun viereen. Vähänkyrön Kansalaiskoulu aloitti uusissa tiloissa syksyllä 1968. Kansalaiskoulu jatkoi toimintaansa aina peruskoulun Vähäänkyröön tuloon saakka. Tuolloin yhteiskoulu ja kansalaiskoulu yhdistettiin ja siitä lähtien koko Vähänkyrön alueen ikäluokka on käynyt yhdessä peruskoulun kolme viimeistä luokkaa.

Savilahden Yhtenäiskoulu
Vaasan kaupungin ensimmäinen yhtenäiskoulu, Savilahden yhtenäiskoulu, aloitti toimintansa 1.8.2013. Yhtenäiskoulun oppilaaksi siirtyivät Vähänkyrön Yläasteen, Saarenpään ja Savilahden alakoulun oppilaat. Opetusta annetaan vuosiluokille 1 – 9 ja sen myötä yhtenäiskoulu muodostaa n. 350 oppilaan koulun. Yhtäjaksoisesti yli 150 vuotta opetusta antanut opinahjo on näin saanut jälleen uuden ilmeen. Perustehtävä on kuitenkin sama kuin v. 1858, antaa perusopetusta alueen lapsille.

Vanhempainyhdistys (1-6 lk)
Savilahden koulun toimintaa tukee vapaaehtoisvoimin pyöritettävä vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien yhteenkuuluvuutta ja yhteistä tekemistä. Yhdistys on jo vuosia tukenut mm. koululaisten uimahallikäyntejä. Se toimii myös auttavana kätenä koulun tapahtumissa sekä avustaa taloudellisesti mahdollisuuksiensa mukaan opinahjon muuta toimintaa.