Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietoja koulusta

Onkilahden koulu

Toiminta-ajatus
Onkilahden koulu on lähialueen lapsille perusopetusta tarjoava koulu, jossa toimivat luokat 1-6 sekä Vaasan musiikkiluokat vuosiluokilla 1-6. Pyrimme kehittämään oppilaiden ”kättä, päätä ja sydäntä” yhteistyössä kotien kanssa.

onkilahdenkoulu640x359.jpg
    

Kasvatuksen ja opetuksen arvopohja Onkilahden koulussa
Opetustyössä meitä ohjaavat suomalaisen kulttuurin yleiset, inhimilliset perusarvot. Arvojemme perustana on ihminen, jonka elämässä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ovat tasapainossa. Kasvatamme lasta oman kotiseutunsa, eri kulttuurien ja luonnon kunnioittamiseen turvallisessa ympäristössä ja yhteistyössä kotien kanssa.

Pyrkimyksenämme on kasvattaa lasta rohkaisevassa ja kannustavassa ilmapiirissä tuntemaan iloa oppimisesta sekä omasta ja muiden kehityksestä. Arvostamme hyviä käytöstapoja, toisten kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, omatoimisuutta ja sitä, että lapsi saa olla riittävän kauan lapsi.

Kuvaus koulusta ja toimintakulttuuri
Onkilahden kouluun kuuluu kolme rakennusta: Jugend-tyylinen vuonna 1907 valmistunut päärakennus, punatiilinen Pikkukoulu, jossa työskentelevät vuosiluokkien 1-2 oppilaat, sekä liikuntasalirakennus. Peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin myös lisärakennus, jossa sijaitsevat keittiö, kouluruokala, teknisen työn tilat sekä väestönsuoja. Vaikka koulu sijaitsee keskikaupungin alueella, koulupiha on turvallinen ja viihtyisä.

Koko henkilökunta pitää oppilaiden hyviä käytöstapoja tärkeinä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma vastuunsa ”me-hengen” ja mukavan työilmapiirin luomisessa.

Koulussamme pyritään siihen, että perusasiat opitaan käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä ja hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa sopivissa määrin. Oppimisessaan tukea tarvitsevat lapset saavat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisäväriä ja vaihtelua koulun arkeen luodaan erilaisilla teemapäivillä, yhteisillä juhlilla sekä liikunta- ja ulkoilupäivillä. Pidämme koululiikunnan merkitystä hyvin tärkeänä ja sen vuoksi järjestämme vuosittain useita liikuntapäiviä ja -tapahtumia. Koulun sijainti keskikaupungilla mahdollistaa myös säännölliset vierailut kaupungin kulttuurilaitoksissa.

Onkilahden koulu on osallistunut vuodesta 2006 lähtien kansainvälisiin Comenius-hankkeisiin.

Luokanopettajien apuna esille tulevien kiusaamistapausten selvittämisessä koulussamme toimii sovitteluryhmä, ns. KiVa-tiimi, johon kuuluu neljä opettajaa sekä heidän apunaan tukioppilaat. Kuudennen vuosiluokan oppilaat toimivat kummeina koulutulokkaille.

Musiikkiluokat
Musiikkiluokilla noudatetaan musiikinopiskelussa erillistä opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa, johon kuuluu muita luokkia suurempi määrä musiikkitunteja. Oppituntien lisäksi musiikkiluokkalaiset osallistuvat kuoro-, kamarimusiikki- ja orkesteritoimintaan. Musiikkiluokat tekevät yhteistyötä Kuula-opiston kanssa mm. soitonopetuksessa.

Musiikkiluokkaopiskelu jatkuu yläkoulussa Vöyrinkaupungin koulussa.

Linkki Vöyrinkaupungin koulun sivuille.

Location