Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kuntouttava työtoiminta - Työllistäminen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille asiakkaille väylä suoraan työhön tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niiden jälkeen työhön. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekkääksi ja riittävän vaativaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä. Se voi olla esimerkiksi totuttautumista säännölliseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan.

Vaasan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä kaupungin aikuissosiaalityön kanssa. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin avustaviin tehtäviin.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

  • Tekninen toimi (esim. puutarha, keittiöt, puhtauspalvelu, kiinteistönhuolto)
  • Sivistystoimi Kasvatus- ja opetusvirasto (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerho)
  • Sosiaali- ja terveystoimi (esim. vanhainkodit, työtoimintakeskus, ryhmätoiminnat)
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi  (esim. museo, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
  • Keskushallinto (esim. toimistot)

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan oman sosiaalityöntekijän kautta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja hankkii työpaikat ja tukee asiakasta työssäolon aikana.

Tiedusteluihin vastaavat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat
puh. 040 525 0778, 040 169 0799 tai 040 176 8198

Lisätietoa sosiaalipalveluiden palveluoppaassa Kuntouttava työtoiminta