Olet täällä

Tietoa kaupungista

Töihin Vaasan Ruokapalveluihin

Avoimet työpaikat ilmoitetaan virallisissa paikallislehdissä ja www.teese.fi -sivulla voit jättää myös avoimen työhakemuksen. Henkilöstöasioita hoitaa palvelupäällikkö Terhi Poutanen, puh. 0405248838, e-mail: etunimi.sukunimi@teese.fi

Vaasan Ruokapalvelut on yhtiöitetty 1.5.2018 osaksi TeeSe BOTNIA Oy Ab -yhtiötä. Uusi nettiosoitteemme on  www.teese.fi

 

Valmistamme ruokaa 49 keittiössä n. 12000 ateriaa/päivä, n. 3 miljoonaa ateriaa vuodessa.
Ruoanvalmistus tapahtuu alue-, valmistus- ja palvelukeittiöissämme, jotka sijaitsevat kaupungin päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja kaupungin sairaalassa.

Hakuedellytykset
Hakijalta edellytetään ammatillista ruoka-alan koulutusta ja hänellä on oltava voimassa oleva Hygieniapassi sekä hänen on esitettävä rikosrekisteriote ennen työsuhteen aloittamista mikäli työpaikka sijaitsee päiväkodin tai peruskoulun keittiössä.

Haluamme varmistaa, että meillä työskentelevät alan parhaat osaajat
Toimipaikoissamme voi suorittaa ruoka-alan harjoittelu-, työssä oppimisjaksoja. Teemme yhteistyötä mm. aikuiskoulutuskeskuksien kanssa: ammattitutkinnon näyttösuoritusten arvioinneissa.

Pätevyysvaatimukset

Palvelupäällikkö

  Alan korkeakoulututkinto, riittäväksi katsottava kokemus esimiestyöstä ja vahva alan osaaminen,
suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen, hyvä tietotekniikan hallinta.
     

Keittiöpäällikkö

  Suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus, vahva alan työkokemus myös esimiestyöstä, kielitaito määritellään ilmoituksessa, hyvä tietotekniikan hallinta.
     

Keittiötyönjohtaja

  Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ammattitutkinto tai vastaava tutkinto sekä riittävä työkokemus, hyvä tietotekniikan hallinta.
     

Palveluvastaava

  Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus sekä riittävä työkokemus asiakaspalvelutehtävistä, tietotekniikan perusosaaminen.
     

Kokki

  Kokki tai suurtalouskokin ammattitutkinto tai vastaava koulutus sekä alan työkokemus, tietotekniikan perusosaaminen.
     
Dieettikokki  

Kokin ammattitutkinto tai cateringalan perustutkinto sekä dieettikokin erikoisammattitutkinto tai
dieettikokin ammattitutkinto ja riittävä työkokemus suurkeittiöltä, tietotekniikan perusosaaminen.

     

Ruokapalvelutyöntekijä

 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus, työkokemus katsotaan eduksi, tietotekniikan perusosaaminen.