Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toimikunnat ja neuvostot

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Neuvostot ja nuorisovaltuusto ovat kaupunginhallituksen nimittämiä toimielimiä. Niiden kautta kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.