Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toimikunnat ja neuvostot

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.