Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toiminta ja yhteystiedot

Valkolinna
Talotoimen palveluksessa on noin 20 henkilöä ja toiminta on jaettu kolmeen yksikköön:

Kiinteistöhallinto ja kehitys

Yksikkö vastaa kiinteistötoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin tilojen vuokraamisesta ja isännöinnistä. Suurin osa tiloista on kaupungin omien yksiköiden käytössä.   

Kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala p. 040-7397273
Toimistoinsinööri Pekka Lahti                     p. 040-7155520
Vuokra-asiat / Heidi Berg                                          p. 040-7499709

 

Rakennuttaminen

Rakennuttamisyksikkö vastaa rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta ja tilaamisesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys ovat käyttäjille tärkeitä asioita ; niinpä tarvekartoitus ja kohteen suunnittelu toteutetaankin yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomioita kiinnitetään tila- energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteuden ja tiiveyden hallintaan. Vuotuinen investointitaso on noin 15 – 20 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt

Rakennuttajapäällikkö Kukka Potka       p. 040-8251770
Työpäällikkö Harri Hyvönen                      p. 040-7519933
Projekti-insinööri Emilia Sorama p. 040-1846100
Rakennussuunnittelija Ulrika Lustig          p. 040-5421240
Sähkötöiden valvoja Sami Tiilikainen          p. 040-7314144
Arkkitehti Timo Viitala                  p. 0400-863142
LVI-valvoja Kari-Pekka Virta                     p. 040-6353005
Suunnitteluavustaja Soile Åkers               p. 040-6492265

 

Ylläpito 

Ylläpitoyksikkö kartoittaa jatkuvasti rakennusten kunnossapito-, huolto-, hoito-. ja peruskorjaustarpeita yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa. Kartoitusten pohjalta laaditaan ja toteutetaan niin vuotuiset kuin pitkän tähtäyksenkin ylläpito- ja peruskorjausohjelmat. Erityishuomio kohdistetaan energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, terveelliseen sisäilmaan ja kustannustehokkuuteen. Yksikkömme satsaa nopeaan ja asiantuntevaan palveluun myös vikatilanteissa.

Kiinteistönhoito vastaa kiinteistönhoidon ja ylläpidon koordinoinnista sekä energia- ja jätehuoltoasioista.

Rakennustekniikka huolehtii rakennusteknisestä kunnossapidosta ja huollosta sekä logistiikasta.

Talotekniikalle kuuluu talotekninen kunnossapito ja huolto.

Yhteyshenkilöt

Kiinteistöpäällikkö Petteri Väkelä              p. 040-5829300
LVIA -huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen   p. 040-8364468
Vikailmoitukset virka-ajan jälkeen p. 040-5924610

 

OSOITTEET

Sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Käyntiosoite

 

Kirkkopuistikko 26 A, 65100 VAASA

Sorakatu 2-4, 65100 VAASA

Postiosoite

PL 2, 65101  VAASA

LASKUTUSOSOITE

Vaasan Kaupunki, Vaasan Talotoimi -liikelaitos, PL517 65101 VAASA

VERKKOLASKUTUSOSOITE  

ovt -tunnus: 00370 20960 26008, operattori: CGI, välittäjätunnus: 00370 357 5029