Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toiminta ja yhteystiedot

Valkolinna
Talotoimi tuottaa tarjoamansa toimitilapalvelut osittain itse. Osa palveluista hankitaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Talotoimen palveluksessa on noin 80 henkilöä ja toiminta on jaettu kolmeen yksikköön:

Kiinteistöhallinto ja kehitys

Yksikkö vastaa kiinteistötoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin tilojen vuokraamisesta ja isännöinnistä. Suurin osa tiloista on kaupungin omien yksiköiden käytössä.   

Kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkalap. 040-7397273
Toimistoinsinööri Pekka Lahti                    p. 040-7155520
Vuokra-asiat / Heidi Berg                                         p. 040-7499709

 

Rakennuttaminen

Rakennuttamisyksikkö vastaa rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta ja tilaamisesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys ovat käyttäjille tärkeitä asioita ; niinpä tarvekartoitus ja kohteen suunnittelu toteutetaankin yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomioita kiinnitetään tila- energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteuden ja tiiveyden hallintaan. Vuotuinen investointitaso on noin 15 – 20 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt

Rakennuttajapäällikkö Kukka Potka      p. 040-8251770
Työpäällikkö Harri Hyvönen                     p. 040-7519933
Rakennussuunnittelija Ulrika Lustig         p. 040-5421240
Sähkötöiden valvoja Sami Tiilikainen         p. 040-7314144
Arkkitehti Timo Viitala                 p. 0400-863142
LVI-valvoja Kari-Pekka Virta                    p. 040-6353005
Suunnitteluavustaja Soile Åkers              p. 040-6492265

 

Ylläpito 

Ylläpitoyksikkö kartoittaa jatkuvasti rakennusten kunnossapito-, huolto-, hoito-. ja peruskorjaustarpeita yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa. Kartoitusten pohjalta laaditaan ja toteutetaan niin vuotuiset kuin pitkän tähtäyksenkin ylläpito- ja peruskorjausohjelmat. Erityishuomio kohdistetaan energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, terveelliseen sisäilmaan ja kustannustehokkuuteen. Yksikkömme satsaa nopeaan ja asiantuntevaan palveluun myös vikatilanteissa.

Kiinteistönhoito vastaa kiinteistönhoidon ja ylläpidon koordinoinnista sekä energia- ja jätehuoltoasioista.

Rakennustekniikka huolehtii rakennusteknisestä kunnossapidosta ja huollosta sekä logistiikasta.

Talotekniikalle kuuluu talotekninen kunnossapito ja huolto.

Yhteyshenkilöt

Kiinteistöpäällikkö Petteri Väkelä             p. 040-5829300
LVIA -huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen  p. 040-8364468
Vikailmoitukset virka-ajan jälkeenp. 040-5924610

 

OSOITTEET

Sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Käyntiosoite

 

Kirkkopuistikko 26 A, 65100 VAASA

Sorakatu 2-4, 65100 VAASA

Postiosoite

PL 2, 65101  VAASA

LASKUTUSOSOITE

Vaasan Kaupunki, Vaasan Talotoimi -liikelaitos, PL517 65101 VAASA

VERKKOLASKUTUSOSOITE  

ovt -tunnus: 00370 20960 26008, operattori: CGI, välittäjätunnus: 00370 357 5029