Olet täällä

Toimintaperiaatteet

Koe Vaasa

Tältä sivulta löydät tietoa Action -toiminnan tavoitteista, toimintaperiaatteista, ilmoittautumisohjeet ja vakuutusinfon.

Toiminnan tavoitteet

  • Lisätä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden määrää vähintään suositusten mukaiseksi.
  • Liikunnallistaa kouluyhteisön toimintakulttuuria lisäämällä toiminnallisuutta koulupäivän sisälle ja sen yhteyteen.
  • Edistää lasten ja nuorten aktiivista osallistumista urheilun harrastetoimintaan ja omaehtoiseen liikkumiseen.
actionkaavio_suomi.jpg

Vakuutusinfo

Vaasan kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa Action Power -toiminnassa sattuneiden tapaturmien välittömät hoitokustannukset 5.000 euroon saakka. Vakuutus koskee julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa annettua välitöntä hoitoa. Halutessaan huoltajat voivat ottaa lisäksi oman tapaturma- ja/tai omaisuusvakuutuksen.

Ilmoittautumisohjeet liikuntakerhoon

Huom! 1-2lk kerhoissa lapset ohjataan yhteistyössä koulun ap/ip-yksikön kanssa sopiviin ryhmiin. 3-6lk kerhoissa osallistujat valitaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

1. Fyysinen liikunta-aktiivisuusmäärä.
2. Harrastusmäärä urheiluseurassa
3. Luokanopettajan ja terveydenhoitajan lausuntojen perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lajikouluihin ja liikuntaleireille

Lapset valitaan lajikouluihin ja liikuntaleireille Ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumisajan alettua.