Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toisen asteen koulutus

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutusorganisaatio järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille sekä lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille.

Opetuskielinä kaikissa kouluissa ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Toisen asteen koulutukseen kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ovat Vaasan ammattiopisto ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus. Lukiokoulutusta järjestävät Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium. Lukioiden aikuiskoulutuksesta vastaavat Vaasan lyseon lukion iltalinja ja Aftis.

Oppilaitokset, joilla on kaikilla oma rehtori, toimivat toisen asteen koulutuslautakunnan alaisuudessa. Oppilaitoksilla on yhteinen hallinto, jota johtaa johtava rehtori.

Vaasan kaupunki on mukana myös Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur-kuntayhtymässä, jonka Yrkesakademin i Österbotten järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille ruotsin kielellä.

Lukio-opintoja voi lisäksi Vaasan kaupungissa suorittaa Vaasan Rudolf Steiner-koulussa ja Vasa övningsskolas gymnasiumissa.

NuoretTaiteidenYössä640x427KatjaLösönen