Olet täällä

Keskusarkisto

Puhelinnumero(t): 
Puhelin, suora
06 325 1090
TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen
Vaasan kaupungin keskusarkisto toimii kaupungin hallintokuntien pitkän ajan ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistona.

Lue lisää arkistopalveluista täällä.