Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tupakka- ja nikotiinivalmisteet

Tupakkalaissa (693/1976) säädetään mm. tupakkatuotteiden vähittäismyynnistä, tiettyjen tilojen tupakointikielloista ja rajoituksista sekä mainonnasta.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakkalain nojalla tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa myös tupakointikieltojen noudattamista.

Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

Terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakkalain nojalla yhdessä muiden viranomaisten kanssa tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista mm. koulujen, päiväkotien ja alaikäisille hoitoa tarjoavien laitosten sisätiloissa ja ulkoalueilla.

Ulkona järjestettävissä tapahtumissa tupakointi on kielletty katsomossa, katoksissa ja alueella, jossa yleisö seisoo paikallaan.

Tupakan vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden myynti edellyttää vähittäismyyntiluvan, jonka myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomainen myöntää. Toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva vähittäismyyntilupahakemus ja omavalvontasuunnitelma, joka tulee liittää hakemukseen. Ohjeet lupahakemuksen ja omavalvontasuunnitelman tekemiseen sekä myyntilupahakemus ovat Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) sivuilla.

Tupakan vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyy Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä ylläpitää Valvira.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteiden myynti edellä mainituissa paikoissa edellyttää, että toiminnanharjoittajalla on lääkelain (1987/395) 54 a §:ssä tarkoitettu kunnan myöntämä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa. Lupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksella. Terveydensuojeluviranomainen valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupamaksu ja nikotiinivalmisteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyy Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Valtakunnallista rekisteriä nikotiinivalmisteiden myyntipaikoist ylläpitää Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).