Olet täällä

Koe Vaasa

Tuulihaukka

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

luontovaasa_tuulihaukka_tornfalk_common_kestrel_vaasa_23.4.2009_at.jpg
Koirastuulihaukka lennossa. Kuva Aaro Toivio.


 

Yleistä. Tuulihaukka on Pohjanmaan lakeuksilla nykyisin tavallinen pesimälintu. Aina näin ei ole ollut, sillä lajin pesimäkanta väheni voimakkaasti 1970-luvulla elinympäristössä tapahtuneiden muutosten takia. Viimeisten vuosien aikana tuulihaukkojen määrä on lisääntynyt ja niitä pesii maassamme vuosittain noin 7000 paria.

  • Pituus 32-35 cm
  • Pesä avopöntössä, vanhassa variksen tai harakan pesässä, joskus rakennuksessa
  • Talvehtii Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa
  • Syö pääasiassa myyriä ja isoja hyönteisiä joskus pikkulintuja

 

Elinympäristö. Tuulihaukka on laajojen niittyjen ja peltojen pesimälintu. Pohjois-Suomessa laji pesii myös soilla ja hakkuualueilla.

Esiintyminen Vaasassa. Tuulihaukan reviiri löydettiin yhteensä noin 25 paikalta. Varmimmin lajin havaitsee Söderfjärdenin tai Runsorin peltoaukeilla. Tuulihaukka pesii myös saaristossa.

luontovaasa_tuulihaukka_tornfalk_common_kestrel.jpg
luontovaasa_pesimaindeksi_legenda.jpg