Olet täällä

8.1.2019 - 17:30

Ehdotus Vaasan ja Mustasaaren yhdistymissopimukseksi kommentoivaksi 21.1.

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.1.2019 Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta sekä keskushallinnon hallintojohtajan viran hoitoa.

Vaasan ja Mustasaaren yhteisen liitosselvityksen johtoryhmä on selvittänyt kuntaliitoksen mahdollisuutta vuoden 2018 ajan. Selvitystä on ohjannut kuntien kunnanhallituksista koostuva yhteinen ohjausryhmä.

Ohjausryhmä on 18.12.2018 käsitellyt ehdotuksen Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhdistymissopimukseksi. Ehdotus on, että kunnat lakkaavat itsenäisinä kuntina ja ne yhdistetään perustamalla uusi, Vaasa-niminen kunta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Kuntaliitosselvityksen koordinaattori Olavi Kaleva on FCG:n tukitiimin avustamana laatinut selvitysraportin. Raportissa todetaan, että selvityksen ja yhdistymissopimusehdotuksen pohjalta kuntarakennemuutos on hyvin mahdollinen, eikä sille ole taloudellisia eikä toiminnallisia esteitä.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kuntaliitossopimuseshdotuksen liitteineen ja asettaa sen nähtäville ajalle 30 päiväksi ajalle 21.1.–20.2.2019. Ehdotus on nähtävillä molemmissa kunnissa yhtä aikaa. Tänä aikana kuntalaiset voivat antaa huomioita ja kommentteja ehdotuksesta. Asiasta tiedotetaan kuulutuksilla ja kuntien www-sivuilla. Lisäksi asiasta järjestetään yleisötilaisuuksia.

Kuntien hallitukset tekevät valtuustoille lopullisen esityksensä kuntien yhdistymisestä huomautusajan päätyttyä.
Kuntien valtuustot päättävät asiasta huhtikuussa 2019.

Lue lisää kuntaliitosselvityksestä: www.liitoskuulumiset.fi
 

Anna-Maija Iitola jatkaa hallintojohtajana
 

Keskushallinnon hallintojohtajan tehtävä tuli avoimeksi 1.1.2018. Sisäisellä haulla tehtävään valittiin määräajaksi kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola, ensin 30.6. ja sitten 31.12.2018 asti.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Iitolan määräaikaista hallintojohtajan virkaa 31.12.2019 asti.
 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat täältä. 

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut täältä. 

Uusimmat