Olet täällä

14.3.2019 - 10:10

Fenno-motellin purkaminen alkaa huhtikuussa

Fenno-motelli
Vaskiluodon Fenno-motellin purkaminen alkaa 1.4.2019. Purkutyöt on ajoitettu niin, että niistä syntyisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Julkinen tarjouskilpailu motellin purkamisesta päättyi 4.3.2019 ja päätös urakoitsijasta tehtiin teknisessä lautakunnassa 13.3.2019. Urakoitsijaksi valikoitui Sundström Ab Oy. Purkutöitä tehdään 1.4.–31.5.2019. 

Purkutyöt aloitetaan ennen lintujen pesintäaikaa, ja työt saatetaan valmiiksi ennen kuin vieressä sijaitseva leirintäalue avataan kesäkuussa.

- Melua aiheuttavia purkutöitä tehdään arkisin klo 7-18 välisenä aikana, jotta työt eivät häiritse lähialueen asutusta ja muuta toimintaa, kertoo kiinteistötoimen rakennusinsinööri Jouko Seppänen.

Urakan aikana melua aiheuttavia purkutöitä voi jatkaa klo 22 asti yhteensä viitenä arkipäivänä.

- Muina aikoina toiminta on hyväksytettävä etukäteen meluilmoituksella. Kaikki purkaminen ei toki aiheuta lain tarkoittamaa erityisen häiritsevää melua. Sovittujen aikojen ulkopuolella syntyvistä meluhaitoista voi ilmoittaa kiinteistötoimeen, Seppänen jatkaa.

Purku-urakka maksaa kaupungille yhteensä 210 700 euroa.

Fenno-motellin historia dokumentoidaan

Ennen kuin purkutyöt voidaan aloittaa, kaupungin kiinteistötoimi toimittaa rakennusvalvontaan tarvittavat asiakirjat purkutöistä sekä valokuvaa rakennuksen ja toimittaa kaupungin museoille tiedot rakennuksen käyttöhistoriasta.

- Kyseessä on vanha rakennus, joten rakennuksen historian tulee dokumentoida asianmukaisesti ennen purkamista, Seppänen sanoo.

Urakoitsijan vastuulla on ottaa purkutöissä huomioon EPV Energia Oy:n voimalinjojen sijainti alueella ja sopia turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä yhdessä EPV:n kanssa.

Alueen uusi käyttötarkoitus selviää kaavatyön edetessä

Vaskiluodon alueella on käynnissä yleiskaavatyö, ja tulossa on myös asemakaavan muutoksia. Kaavoituksen edetessä ratkeaa myös Fenno-motellin alueen kohtalo.

- Tässä vaiheessa alueelle ei vielä oteta uutta toimintaa, vaan alueen uusi käyttötarkoitus ratkeaa myöhemmin kaavoituksen edetessä, kertoo Seppänen.

Uusimmat