Olet täällä

21.5.2019 - 13:33

Keskustan osayleiskaava etenee kaupunginvaltuustoon

onkikari maisema
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.5.2019 muun muassa keskustan osayleiskaavaa, Merenkurkun laivaliikennettä sekä varhaiskasvatusta.

Keskustan osayleiskaava 2040 -työ aloitettiin vuonna 2013.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen. Lisäksi kehitetään liikennettä, huomioidaan kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutukset.

Astuessaan voimaan kaava korvaa Vaasan kokonaisyleiskaavan keskusta-alueen osalta ja ohjaa asemakaavan muutosten laadintaa alueella.

Kaavaehdotus oli viimeisimmän kerran nähtävillä syys-lokakuussa 2018. Merkittävimmät muutokset koskivat Wärtsilän tehdasalueen merkintätapaa ja julkisten alueiden suojelumääräyksen sekä pilaantuneiden maa-alueiden kohteiden täydentämistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan. Kaava käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Tutustu kaavaan.

 

Laina uutta laivaa varten

Euroopan investointipankki on myöntänyt Merenkurkun laivaliikenteen investointihankkeelle 70 miljoonan euron lainan. Investointihankkeeseen sisältyy sekä uusi laiva että tiettyjä satamainvestointeja Uumajassa ja Vaasassa. Lainaneuvotteluissa on sovittu 25 vuoden kiinteäkorkoisesta lainasta, joka nostetaan kerralla alkukesästä 2019.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki antaa Kvarken Link Oy Ab:lle 35 miljoonan euron omavelkaisen takauksen ja, että vastavakuudeksi vaaditaan panttaus uuteen laivaan.


Valtuustoaloite varhaiskasvatuksesta

Harri Moisio (vas) yhdessä muiden valtuutettujen kanssa on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa pyydetään selvittämään varhaiskasvatukselle asetettujen säästötavoitteita sekä selvittämään mahdollisuutta subjektiivisen päivähoidon turvaamiseksi Vaasassa. Lisäksi halutaan selvittää mahdollisuus säilyttää päivähoidon ryhmäkoot nykyisen kokoisina huomioiden mahdolliset säästöt toimitilojen muutostarpeissa.

Varhaiskasvatuksen mukaan Vaasassa oli vuoden 2018 syyskuussa 148 yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmää, joista 23 ryhmässä hoitaja / lapsi -suhdeluku oli 1:8. 125 ryhmässä suhdeluku oli 1:7. Suhdeluku 1:8 tarkoittaa, että yhtä kasvattajaa kohden ryhmässä on enintään 8 lasta, jolloin ryhmässä voi olla enintään 24 lasta.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Lakimuutokset ja perhepäivähoitajien eläköityminen saattavat nopeallakin aikataululla vaikuttavat varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrään, mikä on haasteellista korotetun määrärahatarpeen, pätevän henkilökunnan saannin ja hyvien toimitilojen saannin kannalta.

Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat Vaasan kaupungissa korkeammat kuin Suomessa keskimäärin. Palveluverkkoa on edelleen tarkasteltava kriittisesti ja kunnan toiminnan kannalta on edullisempaa keskittää toimintoja riittävän suuriin yksiköihin pienten yksiköiden sijaan.

Talous- ja omistajaohjaus toteaa, että mikäli kustannuksia lisääviä, palvelutasoa korottavia päätöksiä tehdään, on samalla osoitettava, miten ne rahoitetaan eli menojen leikkauksilla toisaalla tai tuloja kasvattaen.

Valtuustoaloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Uusimmat