Olet täällä

6.6.2017 - 12:33

Palvelusetelillä tasavertaiset vaihtoehdot perheille

pikku_kasarmin_paivakoti_mg_6930_netti.jpg
Vaasan varhaiskasvatuksessa siirrytään palvelusetelin käyttöön 1.8.2018 lähtien. Asiasta päätti Vaasan kaupunginhallitus 5.6. Alkuvaiheessa palveluseteli koskisi ainoastaan päiväkodeissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Valtaosa Suomen kunnista tarjoaa perheille yksityiset varhaiskasvatuspalvelut palvelusetelillä. Nyt uutta toimintatapaa sovitetaan Vaasaan, jossa päivähoito hoidetaan nykyisellään joko omana kunnallisena palvelutuotantona tai ostopalvelusopimuksin yksityisissä päiväkodeissa.

- Yksityisen päivähoidon osuutta tullaan lisäämään nykyisestä 12 prosentista 20 prosenttiin, mikä tarkoittaa nykyisillä lapsimäärillä sitä, että 411 lapsen sijaan 700 lasta olisi jatkossa yksityisen varhaiskasvatuksen, eli palvelusetelin piirissä, linjaa Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård suunnitelmia.

 

Palveluseteli tuo vaihtoehtoja

 

Vaasalaisille lapsiperheille palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja. Palvelusetelijärjestelmässä perhe valitsee, hakeeko se lapselle päiväkotipaikkaa kunnallisesta päiväkodista vai yksityisestä palvelusetelipäiväkodista.

 

- Kummassakin vaihtoehdossa perhe maksaa lapsen varhaiskasvatuksesta saman hoitomaksun, kun hoito vastaa kunnallista päivähoitoa, kertoo Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

 

Kaupungin talouteen palvelusetelillä on edullisia kustannusvaikutuksia, sillä kuluiltaan se on verrattavissa omaan kunnalliseen palveluntuotantoon. Lisäksi säästöä tulee, jos nykyinen lapsimäärä siirtyy ostopalvelupäiväkodeista palveluseteliin. Yksityisten toimijoiden voimin on mahdollisuus vastata lisääntyneeseen kysyntään ja rakentaa uusia päiväkoteja huomattavasti nopeammalla aikataululla kuin nyt. Jos palveluseteli otetaan käyttöön suunnitellusti, rakennetaan Gerbyn ja Länsiniityn päiväkodit yksityisinä palvelusetelipäiväkoteina vuosina 2018-2020.

 

Mitä järjestelmään siirtyminen tarkoittaa?

 

Jos lapselle halutaan hakea hoitopaikkaa palvelusetelipäiväkodista, on perheen ensin anottava palveluseteliä varhaiskasvatukselta, joka tekee asiasta päätöksen. Perhe maksaa tulosidonnaisen asiakasmaksun palvelusetelipäiväkotiin. Kunta puolestaan maksaa palvelusetelipäiväkodille palvelusetelin arvon ja asiakasmaksun välierotuksen.

 

- Palvelusetelin kattohinta yli 3-vuotiaan varhaiskasvatuksesta olisi 820 euroa kuukaudessa ja alle 3-vuotiaan 1353 euroa, selventää Christina Knookala.

 

Jos ostopalvelupäiväkoti siirtyy palvelusetelijärjestelmään, on lapsella mahdollisuus jatkaa samassa päiväkodissa. Uudistus lisää tarvetta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen sekä toiminnan läpinäkyvyyteen. Yhteiset toiminnan pelisäännöt laaditaan, että palvelusetelipäiväkotien laatukriteerit ja varhaiskasvatuksen valvonta toteutuvat. Varhaiskasvatuksessa valmistellaan palvelusetelin sääntökirja syksyn 2017 aikana. Jatkoneuvotteluja käydään myös steinerpäiväkodin ja English Playschoolin kehittämiskohteista.

 

Lisätietoja antavat:
Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, puh. 040 5565 011
Varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård, puh. 040 358 9085

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat