Olet täällä

6.2.2019 - 11:03

Siilojen asemakaavan toteutusta jatketaan

Siilot wwwesasiltaloppifi
Vaasan hallinto-oikeus päätti 21.12.2018 hylätä Vaasan siilojen asemakaavasta tehdyn valituksen. Vaasan kaupunki on saanut korkeimmasta hallinto-oikeudesta varmistuksen, että hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty valitus. Valituksesta huolimatta kaupunki jatkaa siilojen asemakaavan toteutuksen valmistelua talven aikana.

Vaasan kaupungin teknisen toimen johtajan Markku Järvelän mukaan on epätodennäköistä, että korkein hallinto-oikeus ottaa saapunutta valitusta tutkittavakseen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätöksessä olleisiin perusteluihin, sillä ne ovat lähes identtiset kaupungin lausunnossa esitettyjen näkemysten kanssa. Tämä osoittaa, että kaupungin laatima kaava on tehty suurella ammattitaidolla ja huolellisesti harkiten, Järvelä pohtii.

Kaupunki tulee järjestämään yleisen ja avoimen tarjouskilpailun siilojen tontin luovutuksesta. Tämän jälkeen tontinluovutuskilpailun voittaja järjestää yhdessä kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun uudisrakennuksen suunnittelusta.

– Viimeistelemme talven kuluessa tontinluovutuskilpailun ohjelman, neuvottelemme tontin pysäköintiä koskevan sopimuksen sekä arvioimme tarvittavia omaisuusjärjestelyjä alueella, Järvelä kertoo.

Siiloista purettava materiaali kierrätetään hyötykäyttöön

Yksi keskeisimmistä tontinluovutuskilpailun ehdoista tulee olemaan voittajan sitoutuminen arkkitehtikilpailun järjestämiseen. Siiloista purettava betoni ja metalli halutaan myös kierrättää mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön.

– Ulkopuolelta tulleena toiveena on ollut muraalin eli suuren seinämaalauksen maalaaminen siilojen pintaan. Tästä tulisi muutamia vuosia kestävä taideteos. Jätämme tämän asian harkinnan tontinluovutuskilpailun voittaneelle yritykselle, Järvelä kertoo.

Kaupunki tulee luovuttamaan tontin siiloineen korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle taholle. Tontinluovutuskilpailun ajankohta selviää talven aikana.

Kuva: Esa Siltaloppi 2016

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat