Olet täällä

30.4.2019 - 13:27

Smart Technology Hub asemakaavoitus etenee

Havainnekuva luoteesta
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 29.4.2019 muun muassa Vaskiluodon asemakaavoitusta, puheenjohtajien ja hallituksen vaihtumista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Smart Technology Hub asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee osaa Vaskiluodon teollisuusalueesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta yritysalueena ja teknologiakeskittymän tarpeisiin soveltuvana teollisuus- ja toimitila-alueena. Asemakaavaehdotus ja ehdotus tonttijaoksi on ollut julkisesti nähtävillä 20.3. – 23.4.2019.

Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä muun muassa pysäköintiin, rakennusten julkisivuihin, ympäristövaikutuksiin, väestösuojiin, voimajohtoihin ja istutuksiin liittyen.

Alueen rakentumisella on kiireinen aikataulu. Toimijan aikeena on tuoda rakentamiseen tähtäävät luvat rakennusvalvontaviranomaisen käsittelyyn niin pian kuinmahdollista. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa jo kesän 2019 aikana ja toiminta alueella käynnistyisi kesällä 2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asia käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Lisätietoa kaavasta löydät täältä.    
 

Valtuuston puheenjohtajat ja kaupunginhallitus vaihtuvat
 

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta ja nykyinen toimikausi päättyy 31.5. Valtuustolle valitaan puheenjohtajan lisäksi I ja II varapuheenjohtaja kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.5.

Myös kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joten valtuuston kokouksessa valitaan myös uusi kaupunginhallitus.
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus jatkuu
 

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Energiaa ja hyvinvointia monimuotoisuudesta ulottui vuoden 2018 loppuun. Suunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää kaupungin kaikessa toiminnassa.

Vuonna 2018 on muun muassa kokeiltu anonyymia rekrytointia, työllistetty erityis- ja vammaisnuoria sekä koulutettu henkilöstöä monimuotoisuus- ja työhyvinvointiasioissa.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esitetyt toimenpiteet vuodelta 2018 ja, että nykyinen ohjelma on voimassa 2019-2020. Suunnitelmalle ja osallistamisohjelmalle perustetaan yhteinen ohjausryhmä, jossa on sekä luottamushenkilö- että virkamiesedustus. Nykyinen suunnitelma päivitetään valtuustokaudelle 2021-2025 ja sille laaditaan toimeenpano-ohjelma yhdessä toimialojen ja tulosalueiden kanssa.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat täältä.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut täältä.

Uusimmat