Olet täällä

11.9.2018 - 14:13

Suvi Aho valittiin Vähänkyrön aluepalvelupäälliköksi

Kuvassa Suvi Aho
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9.2018 muun muassa Vähänkyrön aluepalvelupäällikön valinnasta ja Öjbergetin hissin korjauksesta.

Vähänkyrön aluepalvelupäällikkö toimii aluelautakunnan toiminnasta vastaavana viranhaltijana ja huolehtii Vähänkyrön alueen edunvalvonnasta. Aluepalvelupäällikkö osallistuu alueen toimintojen ja palveluiden kehittämiseen sekä vastaa Kyrönmaan työpaja Arpeetin toiminnasta.

Lisäksi aluepalvelupäällikkö vastaa osallisuuden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä osallistumisohjelmasta koko kaupungin osalta.

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan tuli 13 hakemusta. Kaupunginhallitus valitsi virkaan valtiotieteiden maisteri Suvi Ahon.

Öjbergetin hissi korjataan

Öjbergetin ankkurihissi tarvitsee korjaustoimenpiteitä ennen talvikauden alkua. Kaupunginhallitus hyväksyi lisämäärärahan vajaa 35 000 euroa korjaustoimenpiteille eteenpäin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Öjbergetin ankkurihissi on 42 vuotta vanha eikä siihen ole aikaisemmin tehty vastaavia korjaustoimenpiteitä. Vaasassa hissi on ollut käytössä vuodesta 1996 lähtien.

Kaupunginvaltuusto on aiemmin myöntänyt Öjbergetin rinnetoiminnan tehostamiseen 180 000 euroa investointimäärärahaa vuodelle 2018. Tällä määrärahalla tehdään rinnetoiminnan tehostamisen ja lumitykkien käytön edellyttämät muutostyöt. Myönnetty määräraha ei kuitenkaan riitä kattamaan ankkurihissin korjaustoimenpiteitä.

Kotouttamisen järjestäminen Vaasassa

Kotouttaminen on jatkossakin kuntien tehtävä valtakunnallisesta maakunta- ja sote-uudistuksesta riippumatta. Kotouttamisen järjestämisestä Vaasan kaupungissa on tehty valtuustoaloite muun muassa Ivanka Capovan (VIHR.) ja Aino Akinyemen (VAS.) aloitteesta.

Aloitteeseen on pyydetty Welcome Officen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 15.12.2018 mennessä.

Katso esityslistat ja pöytäkirjat: www.vaasa.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

Uusimmat