Olet täällä

23.4.2019 - 8:53

Talous ja Liisanlehto aiheina kaupunginhallituksessa

Liisanlehto havainne
Kaupunginhallitus käsitteli 17.4.2019 kokouksessaan muun muassa kaupungin taloustilannetta ja yhteistoimintaneuvotteluita sekä Liisanlehdon asemakaavaa.

Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma palautettiin helmikuussa takaisin valmisteluun niin, että käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon 2,5 prosentin sopeuttamisvaade. Toimielimet ovat käsitelleet käyttösuunnitelmansa uudelleen pohjautuen toimialajohtajien johdolla valmisteltuihin virkamiesesityksiin säästöistä.

Keskushallinnon esitetyt säästöt koostuvat lähinnä henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Sosiaali- ja terveystoimisessa säästöt saadaan palveluiden uudelleen järjestelyillä, tulojen kasvattamisella sekä henkilöstökuluja karsimalla. Sivistystoimessa karsitaan lakisääteisiä palveluita, kuten avoimia päiväkoteja. Lisäksi karsitaan muun muassa tapahtumatoiminnasta, kirjastojen aineistoista sekä avustuksista. Teknisessä toimessa taloutta tasapainotetaan omaisuutta myymällä, palvelujen myynnin lisäämisellä, henkilöstösäästöillä sekä ylläpidosta.

Kaupunginhallitus päätti edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimen säästöistä, jotka vaikuttavat sairaanhoitopiirin, neuvotellaan välittömästi sairaanhoitopiirin kanssa.

Kaupunginhallitus päätti myös, että käyttösuunnitelmien säästötoimenpiteet hyväksytään toimielimien esitysten pohjalta, eikä virkamiesten esitysten pohjalta. Tämä tarkoittaa, että toimialoilta saadaan säästettyä noin 6 miljoonaa euroa noin 9,8 miljoonan euron sijaan.

Talouden sopeuttamistavoite on 15 miljoonaa vuoden 2020 loppuun mennessä ja tämän jälkeen 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä, joten jo esitetyt säästöt eivät riitä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus päätti säästöjen lisäksi käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Neuvotteluissa pohditaan esimerkiksi sitä, miten toimintoja muuttamalla sekä töitä uudelleen järjestelemällä voidaan saada aikaan säästöjä. 
Lue lisää asiasta täältä.

Myös Vamiassa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

 

 

Liisanlehdon asemakaava


Liisanlehdon asemakaavaa muutetaan, jotta alueelle voidaan rakentaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueelle on tulossa KPO:n Prisma-hypermarket ja Keskon Citymarket.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 19.12.2018.-18.1.2019 kaavoituksessa ja Vaasan kaupungin kotisivuilla. Asemakaavaehdotuksesta jätettiin kuusi lausuntoa ja kolme muistutusta.

Asemakaavamuutos hyväksyttiin ja se menee vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Myös Liisanlehdon maankäyttösopimukset hyväksyttiin. Niiden mukaan Kesko maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen korvauksena 935 000 euroa ja KPO maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen korvauksena 734 000 euroa.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat täältä. 

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut täältä. 

Uusimmat