Olet täällä

3.10.2017 - 15:31

Vaasa halukas kuntaliitosneuvotteluihin Mustasaaren kanssa

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.10.2017 muun muassa kuntaliitosneuvotteluita, talouden toteutumaa sekä Vaasan keskussairaalan alueen asemakaavaa.

Mustasaaren kunnanvaltuusto päätti 21.9, että kuntaliitosneuvottelut Vaasan kanssa voidaan aloittaa. Vaasan kaupunginhallitus päätti, että se esittää kaupunginvaltuustolle kuntaliitosneuvotteluiden käynnistämistä. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 9.10.

Tilinpäätösennuste jää hieman tavoitteesta

Vuoden 2017 tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 3 miljoonalla eurolla ja toimintakulut alittavat varatut määrärahat noin 1 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa, että toimintakate olisi noin 4 miljoonaa euroa parempi kuin aiemmin on arvioitu.

Verorahoitusta on kuitenkin tulossa noin 4,5 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän, jonka vuoksi tilikauden tulos olisi jäämässä noin 200 000 euroa alle tavoitteen.

Verrattuna viime vuoden elokuun tilanteeseen vuosikate on tällä hetkellä noin 7 miljoonaa euroa parempi. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat laskeneet eniten. Kuntaverokertymä taas on arvioitua pienempi, samoin kuin valtionosuudet.

Vaasan keskussairaalan alueen asemakaavaan muutoksia

Vaasan keskussairaalan, Hietalahden puiston sekä Bragen alueen asemakaavaan tehdään muutoksia, koska Vaasan keskussairaalan alueen uudet rakennukset sekä liikennejärjestelyt tarvitsevat tilaa. Keskussairaalan alueelle rakennettaisiin muun muassa apteekkirakennus, pääterveysasema sekä lisäkerros pysäköintitaloon.

Kaava muuttuisi siten, että moottoritie päättyisi Elisa Stadionin kohdalla ja nykyinen risteysalue korvattaisiin isolla liikenneympyrällä. Uusi katu Vaasan keskussairaalalle (Sairaalakatu) kulkisi uimahallin takaa. Pesäpallostadion siirtyisi lähemmäs rantaa vanhan venevalkaman tilalle. Pesäpallostadionin tilalle tulisi paikoitustilaa.

Asemakaavaa käsitellään vielä valtuustossa 9.10.

Uusimmat