Olet täällä

19.6.2018 - 14:53

Vaasan kaupungille ja seudulle uusi ilme

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 muun muassa Vaasan kaupungin ja seudun toimijoiden uudesta visuaalisesta ilmeestä sekä maankäytön toteuttamisohjelmasta.

Vaasan kaupungin viestinnän painopisteenä tänä vuonna on vetovoimaisuuden parantaminen. Yhtenä toimenpiteenä Vaasan kaupunki, Vaasan seutu, Visit Vaasa ja Metsähallitus käynnistivät yhteisen verkkopalveluprojektin, sillä yhteinen tunnettuus on tärkeää niin Suomessa kuin maailmalla. Asiakkaille tärkeintä on palvelun helppo löydettävyys ja saavutettavuus, ei palvelun tuottava organisaatio.

Verkkopalveluprojekti herätti toimijat miettimään myös yhteistä visuaalista näkyvyyttä ja brändiä, koska tällä hetkellä seudun toimijoilla on erilaiset ilmeet ja logot. Toimijat yhdistivät voimansa ja päättivät, että kannattaa luoda uusi visuaalinen ilme, jolla tehdä tunnetuksi Vaasaa ja sen seutua, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Seutuviestinnän kärjiksi kirkastuivat energia, intohimo ja meri. Uuden ilmeen toteuttajaksi valittiin Zeeland Family.

Ilmeen uudistukseen otettiin mukaan asukkaat, henkilökunta ja päättäjät, jotta he voivat vaikuttaa ja sitoutua uuteen ilmeeseen sekä kokea sen omakseen.

Uusi visuaalinen ilme on kaunis, rauhallinen, nykyaikainen ja erottuva. Se on monikäyttöinen ja taipuu hyvin eri kohderyhmille. Ilmeessä yhdistyvät mainiosti kirjaimet ja symbolit.

– Uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön 8.8.2018. Ilme uusitaan asteittain eri tuotteissa ja sovelluksissa sitä mukaa, kun niitä uusitaan. Kuntalaisille uusi ilme näyttäytyy syksyllä muun muassa Vaasa opistojen kurssiesitteen, KultTour-lehden ja Vaasan kaupungin asukaslehden myötä, kertoo Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden ilmeen annettujen evästysten pohjalta viimeisteltäväksi ja otettavaksi käyttöön.
 

Maankäyttö toteuttamisohjelma päivitettiin
 

Maankäytön toteuttamisohjelma päivitettiin vuosille 2018 – 2022. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkistrategiassa linjattujen kehitysedellytysten turvaamista sekä asuin- ja yritystonttien riittävyyttä. Suunnitelmassa huomioidaan tonttien ja asuinalueiden kehittäminen yksi kerrallaan, näin investoinnit ja pitkäjänteinen kehittämistyö pysyvät hallinnassa.

– Vaikka kaupungin asukasmäärä ei ole noussut toivotulla tavalla, niin uskomme vakaasti väestökasvun kehittymiseen, vakuuttaa teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Katso esityslistat ja pöytäkirjat: www.vaasa.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

Uusimmat

Karriärsitzen_Sofia Koivunen_600
15.2.2019
Vaasan kaupungin kaupunkikehitys, VASEK sekä rekrytoijia Vaasan keskussairaalasta, Wärtsilästä, ABB:ltä ja Vaasan kaupungilta järjestivät Karriärssitzen-uramessut Uumajassa lauantaina 9.2...