Olet täällä

12.4.2019 - 13:28

Yrittäjien aamukahveilla keskusteltiin yritysvaikutusten arvioinnista

Satu Grekin
Vaasan kaupungin ja yrittäjien yhteisiä aamukahveja jatkettiin 10.4. yritysvaikutusten arviointi –teemalla. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten Vaasan Yrittäjät haluavat edistää yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa, ja miten Vaasan kaupunki ottaa päätöksissään huomioon yritysvaikutukset.

Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin korosti puheenvuorollaan kuntien ja yrittäjien välisen keskustelun tärkeyttä sekä pidemmän välin arviointia. Yrittäjyys luo kunnille työpaikkoja, mutta yhteistyö on tärkeää kummankin osapuolen kannalta.

- Yhteistyö on usein tärkeä meriitti etenkin uusille yrityksille, kertoo Grekin.

Yrittäjien mukaan yritysvaikutuksia tulisia arvioida ainakin toimintaa ohjaavia suunnitelmia tehdessä, näitä ovat esimerkiksi kuntastrategiat, palveluiden ulkoistaminen sekä liikennesuunnitelmat. 

Arviointi on ennen kaikkea työkalu

Vaasan kaupunki toteuttaa arviointia tällä hetkellä tarkastelemalla taloudellisia vaikutuksia sekä suoria ja epäsuoria vaikutuksia.

- Yhteiskunnallisten vaikutusten ja yritysvaikutusten arviointi on olennainen osa Vaasan kaupungin ajattelumallia. Tarkoituksena on ennakoida tulevaisuudenkuvia, joita erilaisista päätöksistä voi seurata, kertoo Vaasan kaupungin kehittämispäällikkö Harri Hietikko.

Tilaisuuden loppuun oli varattu aikaa yleiselle keskustelulle ja aihe herättikin osallistujissa kiinnostusta. Keskustelun lomassa mietittiin muun muassa tapoja, joilla yrittäjät voivat olla yhteydessä virkamiehiin. Myös Vaasan kokonaiskuva nousi esille.

- Tällä hetkellä ulospäin näyttäytyvät isot yritykset, seuraava askel on, että nostetaan esille uudesta näkökulmasta pienet ja keskisuuret yritykset. Näin monipuolisestaan mielikuvaa Vaasasta, toteaa Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja Katja Rajala.

Tilaisuus oli viimeinen tälle keväälle. Aamukahvit jatkuvat syksyllä.

 

Lisätietoja:
Nina Hautio, kehittämispäällikkö, Vaasan kaupunki, puh. 040 735 6737
Mari Pohjanniemi-Kivi, toiminnanjohtaja, Vaasan Yrittäjät, puh. 050 911 2208

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat