Olet täällä

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöselimiin.
Kaupungintalo

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voi vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

• Kuntavaalit joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Uusi kunnanvaltuusto aloittaa toimikautensa vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Toimikausi päättyy seuraavan vaalivuoden loppuun. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Vaasan valtuustoon valittiin vuonna 2012 67 valtuutettua.

• Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa viiteentoista maakuntien mukaan muodostettuun vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.

• Presidentinvaali joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.

• Europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä. Koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Lue lisää:

www.vaalit.fi

www.otakantaa.fi

www.kunnat.net