Olet täällä

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöselimiin.

Ajankohtaista: EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

 

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voi vaikuttaa muun muassa seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

• Kuntavaalit joka neljäs vuosi. Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut.  Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Vaasan kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä 59 valtuutettua. 

• Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa viiteentoista maakuntien mukaan muodostettuun vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.

• Presidentinvaali joka kuudes vuosi. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.

• Europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä. Koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin.


Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.


Lue lisää:

www.vaalit.fi

www.otakantaa.fi

www.kunnat.net