Olet täällä

Koe Vaasa

Aikuisten taiteen perusopetus

Aikuisten taiteen perusopetus

 

varihileita_kuvataide.jpg

 

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteessa
 

Paikka: Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31. 65100 Vaasa

Tila: B233 Kuvataide

Aika: 13.09.2017 – kevätlukukausi 2021

Ajankohta: keskiviikkoisin klo 17.30 - 21.00

Hakuaika: päättynyt 31.8.2017

Opintojen kesto: 4 v

Opintojen muoto ja sisältö: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteessa noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Opetus on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja tulkita laaja-alaisesti visuaalisia ilmiöitä ympäristössä ja eri kulttuureissa, sekä soveltaa oppimaansa elämän eri alueilla. Opetus syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteisiin, sekä tukee hänen identiteettiään taiteentekijänä. Valmiudet hakeutua jatko-opintoihin eri kulttuurin aloilla vahvistuvat.

Kurssimaksu: 80 € / opintokokonaisuus. Ilmoitetaan opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Opintojen rakenne:
1.  –  3. vuosi: opintokokonaisuudet 1. –  9.
4. vuosi: lopputyö ja näyttely.

Lukuvuosi 2017 – 2018: Kuvataiteen perusteet

1. Piirustus – Visuaalinen hahmotus ja havainnointi, eri piirustustekniikat
2. Maalaus – Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus
3. Valokuva, video, media – Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana

Lukuvuosi 2018 – 2019: Kuvataiteen perusteet

4. Kolmiulotteinen hahmottaminen – Kuvanveisto, keramiikka
5. Taidegrafiikka – Grafiikan eri tekotavat
6. Taidehistoria – Kuvataiteen kehitys uuden ajan alusta nykypäivään

Lukuvuosi 2019 – 2020: Syventävät opinnot

7. Kuva ja sana – Kuvan käsitteellisyys
8. Ekologia ja kierrätys – Kestävä kehitys, luonnon- ja kierrätysmateriaalit
9. Tilasta ympäristöön, performanssi – Taiteilija osana taideteosta, ympäristötaide

Lukuvuosi 2020 – 2021: Päättötyö

10. Päättötyö – Valmius itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
Portfolio – Kirjallinen esittely

Lisätietoja: Taideaineiden suunnittelijaopettaja, TaM Maija Minni 040 537 3106

KoKeVa

 

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä – KOKEVA

KOkemusta, KOkeilua – KEhittävää, KEhitystä – VAlintoja, VAasassa
 

Paikka: Vaasa-opisto, Raaastuvankatu 31. 65100 Vaasa

Tila: B321, B323

Aika: 09.09. 2016 – kevätlukukausi 2019

Ajankohta: keskiviikkoisin klo 17.30 –  21.00

Hakuaika: päättynyt 15.9.2016

Opintojen kesto: 3 v

Kurssimaksut: 130 € / syyskausi ja 130 € / kevätkausi + käytettävät materiaalit

Opintojen muoto ja sisältö: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely 20 op.

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Opetus noudattaa visuaalisten taiteiden laajaa oppimäärää, jossa opinnot jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Vaasa-opiston kolmivuotinen koulutus sisältää perusopinnot.

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä korostaa opiskelijalle merkityksellisten elämänsisältöjen tiedostamista ja ilmaisemista visuaalisin keinoin. Opiskelutapa on tutkivaa, kokemuksellista ja kokeilevaa tavoitteena oma käsityöllinen ilmaisu. KO-KE-VA on parhaimmillaan tavoitteellista käsityöharrastusta. Opintoja voi hyödyntää ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan opintoihin hakeuduttaessa.

Kurssimaksu: Maksut on ilmoitettu opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Oppisisällöt: Ompelu, kudonta, kirjonta, tekstiilikäsityön erikoistekniikoita, tekninen käsityö, kirjansidonta, keramiikka.

Opintojen rakenne: 
Lukuvuosi 2016
–  2017: Perusopinnot 7 op.

Orientaatio 1.

 • Oppimispäiväkirja
 • Väri – Kankaan kuviointi
 • Kuva inspiraation lähteenä – luova kirjonta
 • Materia – huovutus
 • Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen
 • Muoto – keramiikka


Lukuvuosi 2017 –  2018: Perusopinnot 6,5 op.

Orientaatio 2.

 • Väriä luonnosta – kasvivärjäys / neule
 • Pinta, muoto, tila – paperi
 • Materia – vanhan käsityön uusi elämä
 • Punonta
 • Värioppia tekstiilien suunnitteluun
 • Elämyksestä teos – valo ja varjo / kudonta


Lukuvuosi 2018 2019: Perusopinnot 6,5 op.

Orientaatio 3.

 • Elämyksestä teos – kollaasi / tilkkutyö
 • Lopputyö – tilanjakaja: Puutyö, kokeileva käsityö, portfoliotyöskentely
 • Kulttuuriin tutustuminen – opintomatka


Lisätietoja: johtava tekstiilityönopettaja, Aino Tanninen 040 536 0846

Takaisin etusivulle