Olet täällä

Koe Vaasa

Aikuisten taiteen perusopetus

Aikuisten taiteen perusopetus

 

varihileita_kuvataide.jpg

 

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteessa
 

Paikka: Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31. 65100 Vaasa

Tila: B233 Kuvataide

Aika: 13.09.2017 – kevätlukukausi 2021

Ajankohta: keskiviikkoisin klo 17.30 - 21.00

Hakuaika: päättynyt 31.8.2017

Opintojen kesto: 4 v

Opintojen muoto ja sisältö: Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Aikuisten taiteen perusopetus kuvataiteessa noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Opetus on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja tulkita laaja-alaisesti visuaalisia ilmiöitä ympäristössä ja eri kulttuureissa, sekä soveltaa oppimaansa elämän eri alueilla. Opetus syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteisiin, sekä tukee hänen identiteettiään taiteentekijänä. Valmiudet hakeutua jatko-opintoihin eri kulttuurin aloilla vahvistuvat.

Kurssimaksu: 80 € / opintokokonaisuus. Ilmoitetaan opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Opintojen rakenne:
1.  –  3. vuosi: opintokokonaisuudet 1. –  9.
4. vuosi: lopputyö ja näyttely.

Lukuvuosi 2017 – 2018: Kuvataiteen perusteet

1. Piirustus – Visuaalinen hahmotus ja havainnointi, eri piirustustekniikat
2. Maalaus – Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus
3. Valokuva, video, media – Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana

Lukuvuosi 2018 – 2019: Kuvataiteen perusteet

4. Kolmiulotteinen hahmottaminen – Kuvanveisto, keramiikka
5. Taidegrafiikka – Grafiikan eri tekotavat
6. Taidehistoria – Kuvataiteen kehitys uuden ajan alusta nykypäivään

Lukuvuosi 2019 – 2020: Syventävät opinnot

7. Kuva ja sana – Kuvan käsitteellisyys
8. Ekologia ja kierrätys – Kestävä kehitys, luonnon- ja kierrätysmateriaalit
9. Tilasta ympäristöön, performanssi – Taiteilija osana taideteosta, ympäristötaide

Lukuvuosi 2020 – 2021: Päättötyö

10. Päättötyö – Valmius itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
Portfolio – Kirjallinen esittely

Lisätietoja: Taideaineiden suunnittelijaopettaja, TaM Maija Minni 040 537 3106

KoKeVa

 

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä – KOKEVA

KOkemusta, KOkeilua – KEhittävää, KEhitystä – VAlintoja, VAasassa
 

Paikka: Vaasa-opisto, Raaastuvankatu 31. 65100 Vaasa

Aika: 11.09.2019 – kevätlukukausi 2022

Ajankohta: keskiviikkoiltaisin ja tarpeen mukaan viikonloppuisin pe-la

Hakuaika: 2.9.2019 mennessä

Opintojen kesto: 3 v

Kurssimaksut: 133 € / syyskausi ja 133 € / kevätkausi + käytettävät materiaalit

Opintojen muoto ja sisältö: Yhteiset opinnot 300 ot ja teemaopinnot 200 ot

Käsityön taiteen perusopetus on pitkäjänteistä oman käsityöilmaisun kehittämistä. Se on valtakunnalliseen visuaalisten taiteiden opetussuunnitelmaan pohjautuva aikuisille suunnattu opintokokonaisuus. Oppimäärän laajuus on yhteensä 500 oppituntia.

Aikuisten taiteen perusopetus käsityössä korostaa opiskelijalle merkityksellisten elämänsisältöjen tiedostamista ja ilmaisemista visuaalisin keinoin. Opiskelutapa on tutkivaa, kokemuksellista ja kokeilevaa. Tavoitteena oma käsityöllinen ilmaisu.

KO-KE-VA on parhaimmillaan tavoitteellista käsityöharrastusta. Opintoja voi hyödyntää ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan opintoihin hakeuduttaessa.

Kurssimaksu: Opintokausittain

Opintojen rakenne:

I opintovuosi

Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 40 ot

Orientaatio 1.
Oppimispäiväkirja
Värioppia tekstiilien suunnitteluun
Värjäys*
Tekstiilikollaasi
Huovutus*
Näyttelyn rakentaminen

II opintovuosi

Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 84 ot

Orientaatio 2.
Kasvivärjäys*
Neuleasuste
Kankaasta vaatteeksi
Perinteinen kirjonta
Kudonta

III opintovuosi

Yhteiset opinnot 100 ot, teemaopinnot 76 ot

Orientaatio 3.
Käsityön uusi elämä
Luova kirjonta
Keramiikka
Lopputyö – puu
Lopputyö – portfolio
Kulttuuriin tutustuminen – opintomatka


Lisätietoja: johtava tekstiilityönopettaja, KM, Teija Ohvo 040 536 0846

Takaisin etusivulle