Olet täällä

Aikuisten kuvataiteen perusopetus

Koe Vaasa

varit_kuvataide.jpg
Vaasa-opistossa alkaa tänä syksynä nelivuotinen kokeilu aikuisten taiteen perusopetuksessa kuvataiteissa.  Opetusta annetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Opetusta annetaan 18-vuotta täyttäneille.

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja tulkita laaja-alaisesti erilaisia visuaalisten ilmiöiden olemassa oloa ympäristössä ja eri kulttuureissa, sekä soveltaa oppimaansa elämän eri alueilla. Opetus syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteisiin, sekä tukee hänen identiteettiään taiteentekijänä. Opiskelija saa valmiudet hakeutua jatko-opintoihin eri kulttuurin aloilla.

OPINTOJEN RAKENNE
Kaikille yhteinen lähiopetus koostuu syys ja kevätlukukausina annettavista yhteensä kymmenestä opintokokonaisuudesta. 1-9 opintokokonaisuudet toteutetaan kolmena ensimmäisenä vuotena. Viimeisenä vuonna toteutetaan lopputyö ja näyttely. 

OPPISISÄLLÖT
Piirustus, maalaus, valokuva, video, media, kuvanveisto, grafiikka, taidehistoria, kuva ja sana, ekologia ja kierrätys, tila ja ympäristö, performanssi. 
Ensimmäisen vuoden lähiopetus tapahtuu keskiviikkoisin klo 17.30-21.00.

Lukuvuonna 2017-2018 toteutettavat kokonaisuudet:

1. Piirustus 
ke 17.30-21.00, B233 Kuvataide, 13.9.-22.11.2017, TaM Tuija Arina-Sundelin, Leo Ackley, 40 oppituntia, 80 € 
Visuaalinen hahmotus ja havainnointi, eri piirustustekniikat ja mittaaminen. Valot ja varjot , perspektiivi, käsivarapiirustus, elävänmallin piirustus. Välineet lyijykynä, hiili, liitu ja tussi.

2. Maalaus
ke 17.30-21.00, B233 Kuvataide, 29.11.2017-7.3.2018, TaM Tuija Arina-Sundelin, Maija Minni, 40 oppituntia, 80 € 
Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus. Maalauksen tekniset ominaisuudet. Pohditaan ilmaisun, tunteen ja ajatuksen teorian suhdetta maalaukseen. Maalataan vesiliukoisilla materiaaleilla, akvarelli, pastelli ja akryyli.

3. Valokuva, video, media  
ke 17.30-21.00, B233 Kuvataide, 14.3.-16.5.2018, TaM Tuija arina-Sundelin, 40 oppituntia, 80 € 
Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana. Perehdytään digitaalisen valokuvauksen perusteisiin. Tutustutaan video- ja mediataiteeseen. Kurssilla opitaan käyttämään valokuvaa ja videota dokumentointiin ja taidetyöskentelyyn. 

HAKU
Opintoihin valitaan oppilaat näytetöiden ja haastattelujen perusteella.

Aiheeltaan vapaavalintaisia näytetöitä tulee olla kolme kappaletta. Yksi piirustus, yksi maalaus ja yksi vapaavalintaisella tekniikalla toteutettu. Työ voi olla piirustus, maalaus, veistos, valokuva, tekstiili ym. Valintaan vaikuttaa lahjakkuus visuaalisissa aineissa sekä sitoutuminen pitkäkestoiseen opiskeluun.

Voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla tuija.arina-sundelin@edu.vaasa.fi tai postitse Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa. Kuoren päälle sana Kuvataide
Hakemusten tulee olla perillä 31.8.2017 mennessä.

Hakulomakkeen palauttaneet kutsutaan haastatteluun. Ota haastatteluun mukaasi näytetyöt.

Lisätietoja: Aikuisten kuvataiteen vastuuopettaja TaM Tuija Arina-Sundelin 040 5373106

 

varihileita_kuvataide.jpg