Olet täällä

KO-KE-VA

Koe Vaasa

Vaasa-opiston KO-KE-VA – aikuisten käsityön taiteen perusopetus
KoKeVa

KO-KE-VA – 2016-2019

KOkemusta, KOkeilua – KEhittävää, KEhitystä – VAlintoja, VAasassa

 

Käsityön taiteen perusopetuksessa korostuu opiskelijalle merkityksellisten elämänsisältöjen tiedostaminen ja niiden ilmaiseminen visuaalisin keinoin. Opinnoissa taas korostuu tutkiva, kokemuksellinen ja kokeileva näkökulma sekä oma käsityöllinen ilmaisu. Opetus perustuu valtakunnalliseen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan, jossa opinnot jaetaan perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Vaasa-opiston kolmivuotinen koulutus keskittyy perusopintoihin.

KO-KE-VA on parhaimmillaan tavoitteellista käsityöharrastusta, mutta opintoja voi hyödyntää myös työelämässä ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan opinnoissa kuten myös niihin hakeuduttaessa. Opiskelu ei kuormita liiaksi työssäkäyviä tai opiskelijoita, koska opintoryhmä kokoontuu lähiopetukseen pääsääntöisesti yhtenä iltana viikossa. Tämän lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä työskentelyä. Koko opiskelujakson aikana suoritetaan 20 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, josta saa myös todistuksen.

Vaasa-opistossa alkaa syksyllä 2016 uusi kolmivuotinen KO-KE-VAn koulutusjakso. Perusopintoihin voi hakeutua kuka tahansa käsityöilmaisusta kiinnostunut, mitään ennakkotietoja tai taitoja ei tarvita. Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 15.9.2016.

Lisätietoja antaa Aino Tanninen, joht. tekstiilityönopettaja.

KO-KE-VA:n opinto-ohjelma

Tekstiilikäsityö ja muotoilu